• 18/07/2024

Stad legt groot net van circulaire waterleidingen aan en begint in het stadspark

ANTWERPEN – Stad Antwerpen legde een circulaire waterleiding aan van de ondergrondse parking van Den Bell naar de Stadsparkvijver. De nieuwe leiding werd vanochtend officieel in werking gesteld in aanwezigheid van Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen van openbaar domein, en Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu.

Caluwaerts: ‘We staan nu in het stadspark en je ziet hier een buis waar water uitkomt. Dat komt omdat we een leiding hebben gelegd tussen Den Bell en de Stadsparkvijver. Die leiding is 1,34 kilometer, loopt onder de Van Breestraat en via een pompstation. Het opgepompte water komt hier toe, uiteraard na zuivering. We zijn hier al enige tijd mee bezig. Het plan werd opgemaakt aan het begin van deze legislatuur. Nu is het eindelijk klaar en daar zijn we heel blij mee. Op deze leiding kan aangetakt worden als je bijvoorbeeld zelf met werken zit en water herbemaalt zodat het eveneens in deze vijver terecht komt. De mensen in de buurt doen er dus ook profijt bij. En wat even belangrijk is: er staat terug water in de vijver en dit op een permanente basis. We hebben regelmatig een probleem van droogte in de stad . De grondwaterspiegel is iets waar we veel aandacht voor moeten hebben, zeker gelet op de grote werken die plaatsvinden op de ring. We moeten ervoor zorgen dat ons waterhuishouding in orde blijft en dit is één van de maatregelen die daartoe bijdragen.’

Door langere periodes van droogte en het oppompen van grondwater bij bouwwerken kampen veel vijvers in Antwerpen met een dalend waterpeil. Deze nieuwe waterleiding is een eerste van een groter net van zogenaamde circulaire waterleidingen. Meeuws: ‘We hebben zes nieuwe circulaire waterleidingen in aanbouw. Allemaal grote netten waarmee we water, dat nu verspild wordt, zoals regenwater of het water van de Schijn dat we veel te snel naar de Schelde duwen, in de stad gaan houden. Het grondwaterpeil in de stad is te laag en dat is slecht voor de fundamenten van gebouwen. Maar het is  vooral ook slecht voor de mensen want daardoor is het ook te warm in de stad. We moeten water gebruiken om verkoeling te brengen en we moeten veel meer water in de stad hebben om planten water te geven tot zelfs de nijlpaarden in de zoo. Want daarvoor verspillen we nu veel te veel drinkwater. De zes grote circulaire waterleidingen gaan het probleem oplossen.’

‘Dit alles is niet erg moeilijk. Het rare is dat we veel te veel rivier-, regenwater van de ring en rioolwater zolang als mogelijk naar de Schelde hebben willen duwen, terug weg uit de stad. Nu de tunnel van het Oosterweelproject gebouwd wordt zien we dat de grondwaterspiegel nog veel verder dreigt te zakken en moeten we ervoor zorgen dat we nog veel meer water in die binnenstad krijgen en laten infiltreren. Vandaar dat we burgers oproepen om te ontharden. Het is heel belangrijk om – wanneer het regent – met een groendak of een ontharde tuin te proberen om het water vast te houden. We gebruiken simpele technieken, moeten enkel maar buisjes leggen en deze ingrepen kosten niet al teveel geld.’

‘Het waterbewustzijn zijn we kwijtgespeeld en dat is heel raar voor een stad die haar bestaan te danken heeft aan het water. Je merkt dat dit nu terugkomt, zowel bij politici als bij mensen die bezig zijn met openbaar domein. Het verhaal spreekt tot de verbeelding. Het gaat over miljoenen kubieke liters. De drie netwerken van de Stadsvijver, Schijn en Zuid kunnen in de toekomst liefst acht miljoen liter water per dag rondpompen. Uiteraard kan het water gebruikt worden voor heel wat leuke toepassingen zoals het bewateren van planten en bomen. Nadat het water van de Schijn ook naar hier is gekomen gaan we in het Zuiden van de stad, het pompgemaal van de Desguinlei gebruiken om water naar Nieuw Zuid te brengen tot aan de Scheldeboorden waar onder meer ook Park Nieuw Zuid komt.’ Verder wordt onderzocht of deze waterleiding ook de vijver van de Mastvest, het Nachtegalenpark, Park Den Brandt en het Middelheimpark kan bedienen. De mogelijke trajecten Noord, Zilverbeek en Groene Vesten worden ook nog bekeken.

Edwin MARIËN

Foto District Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten