• 18/07/2024

Stad investeert om aantal opvangplaatsen voor baby’s en peuters te verhogen

ANTWERPEN – Stad Antwerpen investeert fors in het aantal opvangplaatsen voor baby’s en peuters, omdat kinderen en hun ouders recht hebben op voldoende en kwalitatieve opvangplaatsen in hun buurt. Hiervoor onderneemt de stad acties, waaronder ook het verstrekken van locatieadviezen aan organisatoren die nieuwe verblijven willen opstarten.

Daardoor is er vandaag al een voltijdse plek voor vier op tien kinderen van nul  tot drie jaar in Antwerpen, een dekkingsgraad van 40,7 procent. De Antwerpse ambitie is om 50 procent te halen, de Vlaamse doelstelling. Daarom besliste het college nu om de criteria te versoepelen voor organisatoren om zo’n positief locatieadvies te bekomen.

De stad slaagde erin om in negen jaar tijd, een groei te creëren van 2 500 opvangplaatsen bij de private sector. Niet in elke wijk of stadsdeel wordt die dekkingsgraad van 40 procent gehaald. Een aantal wijken hebben nog grote tekorten.

Nabilla Ait Daoud (N-VA, zie foto), schepen voor kinderopvang: ‘Omdat kinderen en hun ouders recht hebben op voldoende en kwalitatieve opvangplaatsen in hun buurt, zet stad Antwerpen nu nog verdere stappen om bijkomende plaatsen te realiseren.  Vooral voor bepaalde wijken in Berchem of Wilrijk is dit goed nieuws omdat beide ouders er vaak uit werken gaan, en er dus ook meer nood is aan opvang.’

Elk lokaal bestuur krijgt van de Vlaamse overheid de opdracht om een opportuniteitsadvies uit te brengen aan organisatoren van kinderopvang die een nieuw kinderdagverblijf wensen op te starten, willen verhuizen, of hun bestaand verblijf willen vergroten. Tot vandaag gold de regel dat wanneer in een cluster de dekkingsgraad van 39 procent was bereikt, er een negatief locatieadvies werd gegeven. Dit was bedoeld om vooral nieuwe opvanginitiatieven te stimuleren in de wijken met de nog grote tekorten.

Het college besliste om de criteria te versoepelen voor organisatoren van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang, die dus met een vaste prijs werken. Zolang de norm van 50 procent in een specifieke cluster of wijk niet is bereikt, kan een positief advies bekomen worden.

Bijkomend wordt echter ook gekeken naar toekomstige plannen die zorgen voor zo’n dekking van 50 procent op langere termijn. Daarnaast kijkt men of de gemiddelde inkomens voldoende hoog zijn om een vaste prijs te betalen, en wordt gekeken naar de huidige aanwezigheid van inkomensgerelateerde kinderopvang. Tenslotte worden ook factoren omtrent gezondheid meegenomen : de lokale lucht- en geluidskwaliteit, de nabijheid van zware industrie,…

Ait Daoud: ‘Door de criteria nu te versoepelen onderschrijft de stad de Vlaamse procent- norm. We zijn ambitieus en leggen de lat opnieuw hoger. Het streefdoel is om voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor alle Antwerpse ouders toegankelijk is. We hopen dat er meer private ondernemers de stap zullen zetten om een nieuwe opvanglocatie op te starten. Zo streven we naar een nog hogere kwaliteit, en zo is er ook meer keuzevrijheid voor de ouders die kinderopvang zoeken.’ (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten