• 14/06/2024

Stad Herentals vraagt subsidies aan om drie schoolroutes te verbeteren

HERENTALS –  De Vlaamse overheid geeft subsidies aan projecten die de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen, zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Het stadsbestuur van Herentals vraagt een subsidie aan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Herenthoutseweg, de Veldstraat, het Stationsplein en Klaterteer.

De stad heeft in 2019 de schoolroutes naar de verschillende scholen laten inventariseren tijdens een samenwerking met Route2School, de provincie Antwerpen, de Herentalse scholen en de lokale politiezone. De schoolroutekaart voor Herentals is terug te vinden op https://www.route2school.be/platform/ovmap/herentals. Daarop is snel duidelijk dat de Herenthoutseweg één van de belangrijkste invalswegen is naar het centrum.

Eva Brandwijk (N-VA, zie foto), schepen voor mobiliteit: ‘Uit het mobiliteitsonderzoek dat de stad momenteel voert naar aanleiding van een nieuw mobiliteitsplan, blijkt dat de Herenthoutseweg de drukste fietsas is van de stad. Tijdens de ochtendspits rijden er gemiddeld zo’n 600 fietsers in de richting van het centrum. De route wordt echter af en toe als onveilig ingeschat, omdat er geen afgescheiden fietspaden zijn en er naast fietsers, ook heel wat gemotoriseerd verkeer de weg gebruikt. De as is bijvoorbeeld ook voor de bussen van De Lijn een belangrijke invalsweg.’

Om de situatie ter plaatse veiliger te maken, laat het stadsbestuur de asfaltlaag vernieuwen en worden er verschillende markeringen aangebracht. Aan beide kanten van de rijbaan komen voor de fietsers suggestiestroken van twee meter breed in oker en de opstelstrook voor fietsers aan de verkeerslichten wordt vergroot en oker ingekleurd. Ook de zebrapaden worden opnieuw gemarkeerd.

De Veldstraat is tijdens de inventarisering van de schoolroutes niet als hoofdroute aangeduid, maar in de praktijk gebruikt de schoolgaande jeugd deze straat wel erg vaak. De slechte staat van het wegdek maakt de Veldstraat echter onveilig. Om het comfort voor de fietsers te verhogen, laat het bestuur de straat opnieuw asfalteren en op de hoek van de Veldstraat met de Lierseweg wordt het zebrapad weer gemarkeerd.

De derde schoolroute situeert zich rond het station. Dagelijks komen heel wat scholieren, maar ook ouders met kleinere kinderen uit de ruimere regio, met de trein of met de bus naar Herentals om les te volgen in één van de Herentalse scholen. Deze scholieren verplaatsen zich vanuit het station voornamelijk te voet naar de scholen. Om het comfort voor de voetgangers te verhogen, is het noodzakelijk om heel wat boordstenen ter hoogte van het Stationsplein te verlagen. Verlaagde boordstenen maken de oversteek comfortabeler voor voetgangers, maar zeker ook voor minder mobiele voetgangers, zoals kleine kinderen of jongeren met een handicap.

Om het fietscomfort in de schoolomgeving van basisschool De Zandkorrel te verhogen, krijgt Klaterteer een nieuwe laag asfalt. In de berm komen grastegels, zodat de auto’s kunnen uitwijken voor de fietsers. Er wordt ook een wegmarkering voor zone 30 aangebracht en de toegang tot de school, die op openbaar domein ligt, wordt toegankelijker gemaakt. (EM / Foto N-VA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten