• 24/05/2024

Stad Herentals staat voor gigantische meerkost en schrapt investeringen

HERENTALS – De Russische oorlog in Oekraïne heeft, naast het immense menselijke leed, gezorgd voor een ongeziene verstoring van de Europese gas- en energievoorziening. Deze verstoring heeft historisch hoge gas- en elektriciteitsprijzen tot gevolg. Deze zijn op hun beurt de motor van een inflatie, die we niet meer gezien hebben sinds de oliecrisis in de jaren `70.

Ondanks grote inspanningen in energiebesparende maatregelen zal de energiekost in de stad Herentals jaarlijks stijgen met meer dan anderhalf miljoen euro. Door de inflatie stijgt de personeelskost jaarlijks met meer dan 4,5 miljoen euro. Tenslotte zorgen prijsherzieningen van de geplande investeringen voor een meeruitgave van bijna negen  miljoen euro. Dit heeft grote gevolgen voor het budget van de stad.

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V, zie foto): ‘De energiecrisis en de inflatie slaan een groot gat in het meerjarenplan  en maken een aanpassing noodzakelijk. Het stadsbestuur heeft deze moeilijke oefening tot een goed einde gebracht. Het uitgangspunt was om de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te verhogen, of de dienstverlening in te perken. Dit gebeurde in een constructief overleg tussen bestuur en administratie.’

‘Alle werkingskosten zijn de afgelopen maanden kritisch bekeken. Werkingskosten die de dienstverlening niet in het gedrang brengen, zijn geschrapt. Dit is echter niet voldoende. Ook een groot pakket aan investeringen is geschrapt. Het gaat onder meer om de bouw van een nieuw administratief centrum en een stadsfeestzaal, de vergroening van de zuidkant van de Grote Markt en een aantal ingrijpende verbeteringen voor het fietscomfort. Ook de heraanleg van de ABO-as en het dorpsplein van Morkhoven zijn geschrapt. De studiekosten voor deze projecten blijven behouden, omdat ze noodzakelijk blijven om in de toekomst de leefbaarheid van onze stad te behouden.’

‘De afwerking van de Kunstencampus zetten we verder. Ook de renovatie van de Lakenhal blijft in de budgetten staan. Verder voert de stad nog een aantal rioleringswerken en wegenwerken uit. Rioleringswerken zijn een grote investering, waarvan de prijzen stevig verhoogd zijn. Niet alle rioleringswerken worden in de loop van dit meerjarenplan uitgevoerd. Een aantal ervan verschuiven naar een volgende bestuursperiode.’

‘De stad ontvangt voor deze werken subsidies, die een belangrijke aanvulling zijn voor de eigen middelen. Het is belangrijk om deze subsidies nu al aan te vragen. De werken verhogen bovendien de verkeersveiligheid in de stad. Ook investeert de stad in een aantal stadsvernieuwingsprojecten op lange termijn, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een woning in de Belgiëlaan.’

‘Het stadsbestuur beseft dat heel wat inwoners het in deze financieel barre tijden moeilijk hebben. We zetten daarom extra in op onze sociale dienstverlening. We verhogen het budget van de leeflonen en zorgen voor extra middelen om de stijgende problematiek van dakloosheid aan te pakken. We zetten de tering naar de nering, maar we vergeten onze zwakkere medemens niet.’ (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten