• 17/06/2024

Stad Geel gaat ratten nog intensiever bestrijden met gifloze vallen

GEEL – De stad Geel startte in september 2020 een testfase met vijf slimme rattenvallen zonder gif. De resultaten van deze testperiode waren zeer positief. Daarom stapt de stad nu over naar gifloze bestrijding.

De stad kocht vijftien bijkomende gifloze rattenvallen aan. Omdat rattenvergif in de voedselketen terechtkomt en andere dieren kan aantasten, wil de stad rattenvergif zo snel mogelijk afschaffen. Deze slimme vallen verbruiken geen vergif. Dat is positief voor de biodiversiteit.

De nieuwe ‘slimme’ rattenvallen, SmarTraps genoemd, bevinden zich op twintig verschillende locaties in Geel waar regelmatig ratten aanwezig zijn. De vallen worden vanop afstand bestuurd en hebben een ingebouwde software die zorgt voor rapportering. Op deze manier kan de stad de rattenplaag inperken en tegelijk een zicht krijgen op de omvang en de locaties van rattenpopulaties.

De eerste resultaten met de SmarTraps zijn zeker positief, zo werden er in de testfase van september tot eind januari 2021 zo’n 90 dode ratten geteld. Sinds februari werkt de stad met twintig vallen en zijn er al 74 ratten gedood. Het is opvallend dat de vallen regelmatig hele nesten ratten bevatten, zo pakt de stad het probleem bij de wortels aan.

Bart Julliams (N-VA), schepen van milieu en natuur: ‘Geel wil zo snel mogelijk rattenvergif verdringen door minder risicovolle methodes voor de bestrijding van plaagdieren. Een voordeel van een slimme val is ook dat het zo goed als geen andere soorten doodt.’

‘Rattenvergif is traagwerkend om te voorkomen dat de vergiftigde dieren dit kunnen communiceren naar hun soortgenoten. De vergiftigde dieren vormen zo een gemakkelijke prooi voor dieren die op ratten jagen zoals huisdieren maar ook wilde dieren zoals marters, vossen en grote uilen. Helaas kunnen deze dieren op die manier ook een portie vergif binnenkrijgen. Dat bedreigt onze biodiversiteit.’

De val werkt eenvoudig. Eerst worden de plaagdieren met voeder in de rattenval gelokt. Via sensoren kan de rattenvanger zien hoe vaak de val bezocht wordt en hoe vertrouwd de rattenpopulatie met de SmarTrap is. Als de dieren na een tijdje geen argwaan meer hebben voor de val activeert de rattenvanger, via internet, de gemotoriseerde valklep vanop afstand. De dieren vallen vervolgens in een container met conserveringsalcohol.

De software van de val houdt bij hoeveel ratten er al gevangen zijn en wanneer de val moet leeggemaakt worden. De vloeistof in de val bewaart de kadavers enige tijd, waarna de stadsmedewerker deze veilig en hygiënisch kan verwijderen. Door de software kan de rattenvanger heel efficiënt en doelgericht werken en kan de stad ook zeer veel data verzamelen over de rattenpopulatie.

Europa werkt aan een verbod op rattengif. Geel bereidt zich ondertussen verder voor en zal klaar zijn voor deze nieuwe wetgeving. (EM / Foto Stad Geel: ratten gevangen in het stadspark).

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten