• 24/06/2024

Stad geeft krediet of neemt gedeeltelijk schulden over van gezinnen in nood

ANTWERPEN – In Antwerpen kampen heel wat gezinnen met een hoge schuldenberg die ze moeilijk kunnen afbetalen. Dat zorgt voor stress, waardoor mensen nog dieper wegzakken in de schulden. De stad Antwerpen start nu met een nieuw initiatief om een deel daarvan weg te werken. Dat gebeurt in de vorm van een krediet of een gedeeltelijke overname.

Tom Meeuws (Vooruit, zie foto), schepen voor sociale zaken en armoedebestrijding: ‘Een zware schuldenlast is één van de voornaamste redenen waardoor gezinnen in armoede terecht komen. Geldproblemen zorgen voor heel wat stress. Hoe moet ik de rekeningen betalen? Waar haal ik geld vandaan om de rest van de week te kunnen eten? Deze vragen nemen alle ruimte op in je hoofd. Hierdoor maken mensen soms geen doordachte keuzes.’

Vandaag reikt de stad Antwerpen al verschillende vormen van schuldhulpverlening aan. Sociaal werkers begeleiden gezinnen bij het beheren van hun budget, of bemiddelen bij de opmaak van een afbetalingsplan. Bij klanten die minder zelfredzaam zijn, kan de sociaal werker ook zelf het budget beheren. Maar vaak ontbreekt het bij mensen in schulden eenvoudigweg aan de nodige financiële ruimte om die af te betalen. Hierdoor dreigen ze in een langdurige en hardnekkige schuldenspiraal terecht te komen. De stad wil Antwerpenaren met weinig financiële ruimte helpen, en hen perspectief bieden op een menswaardig leven zonder schulden. Daarom start ze vanaf zaterdag 1 januari 2022 met een nieuw initiatief rond schuldsanering. Vanaf dan kan een sociaal werker van de stad klanten intensief begeleiden om sneller schulden afbetalen, over een periode van enkele maanden tot een jaar.

De sociale diensten van de stad onderzoeken wie recht heeft op een traject van schuldsanering. Wie werkt, moet tijdens de periode van schuldsanering blijven werken. Wie een uitkering of leefloon krijgt, moet een activeringstraject volgen. De stad zet een proefproject op met zo’n 300 huishoudens gedurende twee jaar, waarna een evaluatie volgt. Meeuws: ‘Met dit project verlichten we de schuldenlast en bieden we nieuw perspectief. We richten ons tot klanten waarvan de schuldenlast hoog is en het inkomen te laag. De interventies van onze sociaal werkers nemen enkele primaire zorgen weg. Zo krijgen de klanten meer ruimte om aan andere zaken te werken, zoals het verhogen van hun inkomen.’

De aanpak van de schuldsanering wordt geval per geval bekeken en kan op verschillende manieren gebeuren. Enerzijds kan de stad een saneringskrediet of een saneringsbudget toekennen. Een saneringsbudget is een maandelijkse steun van maximaal 150 euro gedurende een periode van twaalf maanden. Deze extra buffer maakt het mogelijk om schulden beter af te betalen. Een saneringskrediet is dan weer een renteloze lening van maximaal 1 800 euro. Daardoor kunnen schuldeisers worden terugbetaald. De lening wordt later zonder rente terugbetaald aan de stad.

Sommige dossiers zijn echter onbemiddelbaar, waardoor het schuldsaneringsbudget- of krediet onvoldoende is om de situatie te regulariseren. De stad doet dan een overname van bepaalde schulden. Elk type van schuldsanering kan één keer worden toegekend en gecombineerd. Welk type iemand krijgt en of er nood is aan een combinatie, wordt bepaald door middel van een sociaal onderzoek. Zo kan er gericht en op maat worden gewerkt. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten