• 23/06/2024

Stad geeft kleurpotloden. ‘Een kind ziet niet naar de huidskleur van iemand’

BORGERHOUT – Stad Antwerpen deelde vandaag, tijdens de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, 20 000 kleurpotlodensets met verschillende huidskleuren uit aan alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van het regulier en het buitengewoon basisonderwijs. Via deze actie en bijhorende ondersteuning kunnen leerkrachten met hun leerlingen in gesprek gaan over onderwerpen zoals diversiteit, racisme en discriminatie.

Karim Bachar (Vooruit), schepen voor gelijke kansen en integratie: ‘Met de kleurpotloden in diverse huidskleurtinten willen we de diversiteit in de Antwerpse scholen omarmen. Ook nodigen we alle leerkrachten uit om op een creatieve manier met hun klas in gesprek te gaan over diversiteit, discriminatie en racisme. Want we zijn allemaal anders. Maar we zijn bovenal ook allemaal Antwerpenaar.’

De schepen ging zelf de set kleurpotloden afgeven in GO! Basisschool Plantijntje aan de Plantin Moretuslei in Borgerhout waar directeur Karin Kreydt de werkwijze van de school uit de doeken deed. ‘Wij leren dat kinderen moeten samenwerken. Ze begrijpen dat het feit dat ze anders(kleurig) zijn eerder een aanvulling is dan een nadeel. Zes jaar geleden hebben wij elke vorm van discriminatie, ook genderverschillen bijvoorbeeld, weggewerkt. Alle aandacht gaat naar het positieve. Onze leerlingen zien niet naar de huidskleur van iemand, wel of een ander kind goed kan voetballen of uitblinkt in wiskunde. Om die filosofie naar de praktijk door te trekken heb je gemotiveerde leerkrachten nodig. En daarom investeren we in kleine klasgroepen: geen 25 kinderen in één klas maar veertien bijvoorbeeld.’

‘Op die manier is er meer tijd voor interactie. Leerkrachten moeten ook meer ruimte krijgen en dat kan alleen maar door met kleinere groepen te werken. Heb je een klasje van veertien, dan kan je aandacht schenken aan elk kind. Zijn dat er 25, dan moet je beroep doen op een zorgleerkracht en die krijgen nooit dezelfde binding met het kind als een klasleerkracht dat krijgt. Vroeger bestond daar veel frustratie over. Dan krijg je vaak twee zorgleerkrachten die een andere visie op eenzelfde kind hebben. Een conflict in een klas van 25 kan je moeilijk oplossen, in kleinere groepen lukt dat wel. Wij zorgen voor een goed werkklimaat zodat de leraren arbeidsvreugde hebben. Een gelukkige leerkracht is er twee waard. Bij ons is elk kind belangrijk, is elk kind VIP. Want als je je niet goed voelt dan kan je niet goed leren.’

We investeren ook in systemen om sociale vaardigheden te ontwikkelen en positief gedrag te bestendigen zoals een duidelijk tucht- en sanctiebeleid met afspraken. Voor pesterijen geldt de nultolerantie. Ook een beloningssysteem waarbij we ons focussen op positief gewenst gedrag, werkt voor onze school. We creëren op deze manier een fijne plek voor onze kinderen waar iedereen zichzelf mag zijn en zich veilig kan voelen. Het is mooi om te zien hoe onze kinderen, met name heel divers publiek, in harmonie samen spelen en samen leren. Het is dan ook het pedagogisch project van het GO! ‘samen leren samenleven’, dé uitdaging van de toekomst.”

‘Elk kind krijgt een groene kaart gedurende zes weken. Doet er zich een incidentje voor dan moet het kind één van de vijf bollen op de kaart inkleuren en volgt er een herstelgesprek. Is de groene kaart vol dan volgt een oranje kaart, de zogenaamde alarmfase. Hebben ze een rode kaart, dan worden de ouders naar school uitgenodigd en in het slechtste geval volgt een schorsing. Deze aanpakt werkt. Bij de opstart telden we gemiddeld zo’n 40 rode kaarten, nu nog maximaal drie. Na zes weken mag iedereen opnieuw met een groene kaart beginnen. Wie die behoudt, wordt beloond met een superdeluxe-speeltijd.’

Bachar: ‘Samen met Atlas, integratie & inburgering Antwerpen daagt de stad alle eerste en tweede leerjaren uit om een origineel klasportret te maken met de huidskleurpotloden. Onder de inzendingen verloot de stad dan tien diverse boekenpakketten. Die boeken zijn niet alleen leuk om te winnen, maar ook handig voor de leerkracht om verschillende onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas.’ De actie maakt deel uit van het grotere project www.allemaalantwerpenaar.be.

Kreydt: ‘Ik vind dit cadeau een mooi initiatief van de Stad omdat kinderen van zes jaar bij beeldend werk vaak vervallen in stereotiepen bijvoorbdeeld het prinsesje met de roze huidkleur. Daar moeten we vanaf. Het setje potloden is hiervoor een uitstekend middel.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten