• 19/05/2024

Stad en Mechelse voetbalclubs maken een vuist tegen racisme via Come Together

MECHELEN – Stad Mechelen tekende samen met alle Mechelse voetbalclubs in op het actieplan Come Together. Dat is een initiatief van de KBVB waarin clubs handvaten krijgen om discriminatie te voorkomen of cases van discriminatie correct te behandelen. “Onze stad vervult daarin een pioniersrol, want geen ander lokaal bestuur zette al zo’n grootschalige, gedragen aanpak op poten.”

Het hoeft geen betoog dat discriminatie, racisme en onverdraagzaamheid in de sport een ernstig probleem zijn. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ontwikkelde daarom Come Together in samenwerking met Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League: een actieplan om alle vormen van discriminatie te bestrijden en inclusie te bevorderen in het voetbal. Dat uit zich in verschillende tools, zoals een meldpunt, opleidingen, een Diversity Board, Come Together Awards, de Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme en jaarlijkse bewustmakingsinitiatieven en -campagnes.

Op één van deze bewustmakingssessies werd het zaadje voor de samenwerking met Stad Mechelen geplant. “De KBVB richtte zich daar specifiek naar lokale besturen,” zegt Sportschepen Abdrahman Labsir. “Want hoe breed het draagvlak voor Come Together bij clubs ook is, het ontbreekt hen vooral aan structuur en algemene coördinatie om het project te doen slagen. Bovendien hebben vele clubs geen beleid rond discriminatie. Dan wordt zo’n actieplan ongewild dode letter.”

“Zo groeide het idee om Come Together vanuit onze stad in handen te nemen,” gaat schepen Labsir verder. “Team Sport ging bij de Mechelse voetbalclubs langs om het project voor te stellen en de temperatuur op te meten. Vandaag kunnen wij met heel veel trots zeggen dat álle Mechelse voetbalclubs actief deel uitmaken van een Mechels platform, gecoördineerd door de stad, en dat we samen schrijven aan een gemeenschappelijk beleid tegen discriminatie en voor inclusie. Elke club deelde daarvoor z’n knowhow en visie over voetbal en inclusie in Mechelen. Zo’n gedragen en grootschalige aanpak op poten zetten is uniek, geen enkele andere gemeente deed ons dat voor. Het maakt ons pionier in Vlaanderen.”

Aan het uitschrijven van dit gezamenlijke beleid gingen enkele workshops vooraf voor bestuursleden en (jeugd)trainers, georganiseerd door de bond en met steun van de stad. De KBVB zorgde ook voor een starterspakket per club met een kapiteinsband, cornervlaggen en banners. Team Sport deed z’n duit in het zakje door dit pakket te voorzien voor alle categorieën binnen de club.

Vandaag vond de laatste workshop plaats, waar (jeugd)trainers praktijkgerichte handvaten meekregen om volgend seizoen mee aan de slag te gaan. De focus op kinderen en jeugd (vanaf U6) is groot binnen het actieplan: attitudes over racisme en discriminatie kunnen immers al bij jonge kinderen ontstaan. Een open gesprek is daarom altijd een goed idee.

“Wat belangrijk was voor vele clubs om mee te stappen in het actieplan, is de opvolging na melding van een case. Hiervoor richtte de KBVB een meldpunt op. Wanneer een club melding doet van een geval van discriminatie, gaat de bond op zoek naar een geschikte sanctie. Vaak is dit geen klassieke ‘straf’, maar een educatief groeitraject die een mentaliteitsverandering teweeg kan brengen. De bond werkt hiervoor samen met toonaangevende partners zoals de Dossinkazerne, RainbowHouse, Play4Peace en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.”

“Nu Come Together z’n uitrol krijgt in het voetbal, kunnen we stapje voor stapje beginnen kijken naar andere sporttakken. Ook daar is discriminatie helaas schering en inslag. Maar een beleid uitwerken voor andere sporten is voorlopig nog toekomstmuziek. Eerst zien dat het actieplan voor voetbalclubs goed landt,” sluit schepen Labsir af.

Foto’ stad Mechelen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten