• 16/07/2024

Stad en district vonden een nieuwe uitbater voor kinderboerderij in Wilrijk

WILRIJK – Stad en district vonden een uitbater voor de kinderboerderij in Wilrijk: vzw De Koempanie. Die bestaat uit verschillende partners met elk expertise op het gebied van jongerenwerking, educatie, bijzondere jeugdzorg, ecologie en stadslandbouw,…

Het initiatief werd genomen door Tim Pichal, die opgroeide in Hoboken en in Berchem woont, waar hij een tentverhuurbedrijf heeft. ‘De vzw bestaat voornamelijk uit een aantal jeugdvrienden, elk met hun specialiteit. Zo maakt onder meer Wingerdbloei vzw uit Deurne, een begeleidingscentrum voor jongeren en gezinnen met kinderen van drie tot achttien jaar, deel uit van onze vzw. Onder hun professionele begeleiding zullen jongeren zinvolle activiteiten kunnen uitvoeren en zodoende een doel- en toekomstgericht traject kunnen aangaan op de boerderij. Verder heb je de coöperatie De Volle Grond uit Berchem, die landbouw naar de stad brachten, leerkrachten, dierenverzorgers, noem maar op. Onze wil is een boerderij creëren die door de gemeenschap gedragen wordt, mensen samenbrengt en maatschappelijke meerwaarde biedt. Tegelijk zorgen wij voor een uitnodigende, open en levendige kinderboerderij waar iedereen terechtkan.’

‘Door buurtbewoners te betrekken in de werking versterken wij het sociale karakter en zetten we in op gemeenschapswerking. Bovendien wordt zo ook de sociale en ecologische bewustheid bij de stadsinwoners vergroot. Verder wil De Koempanie de kinderboerderij maximaal toegankelijk maken door zowel fysieke als financiële drempels zoveel mogelijk weg te werken voor de bezoekers. Er komt ook een actieve werking rond natuur-, milieu- en landbouweducatie voor scholen, families en kinderen. Dit wordt gekoppeld aan activiteiten op de kinderboerderij: dierenverzorging, tuinaanleg, schrijnwerkerij, horeca, begeleiden van groepen,… We vonden ook een oplossing om aan stadslandbouw te kunnen doen op de site. Er is een duurzame visie die vertrekt vanuit de intentie om de bodem te verbeteren.’

Afgelopen juni lanceerde AG Vespa een oproep naar kandidaten om op de site van de Wilrijkse kinderboerderij een sociale, educatieve en ecologische werking op te zetten, waar alle Antwerpenaren welkom zijn en met aandacht voor kwetsbare jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Vzw De Koempanie diende een voorstel in dat al deze doelstellingen verwezenlijkt en ook voor een toegankelijke kinderboerderij zorgt, wat voor de jury de doorslag gaf. Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu en sociale zaken: ‘De kinderboerderij heeft een rijke geschiedenis. Voor verschillende generaties was het dé plek om spelenderwijs te leren hoe het er op een boerderij aan toegaat. Ze krijgt nu weer een beloftevolle toekomst.’ Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA): ‘Vanuit Wilrijk hopen we dat de vernieuwde kinderboerderij, zoals we die kennen van vroeger, nu snel een feit zal zijn. Zo kunnen Wilrijkenaren en niet-Wilrijkenaren weer genieten van een bruisende, groene plek waar kinderen kunnen kennismaken met het boerderijleven.’

De kinderboerderij vormt een groene buffer tussen industriezone Koornbloem-Neerland en de drukte van de Boomsesteenweg. De site heeft een oppervlakte van 46 543 vierkante meter en omvat een hoofdgebouw, een leslokaal met sanitair, een lemen bakhuis, een serre, stallen, weilanden en boomgaarden. Annick De Ridder (N-VA), voorzitter van AG Vespa: ‘De Koempanie krijgt de site kosteloos in concessie voor achttien jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De Koempanie staat in voor de renovatie van de gebouwen en het onderhoud van het terrein. Hiervoor worden toelages voorzien door stad, district en AG Vespa.’ (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten