• 19/06/2024

Stad creëert rustige plekken in districten Antwerpen, Wilrijk, Berchem en Hoboken

WILRIJK – Stad Antwerpen startte een innovatietraject op voor ontwerpers en planners over het inrichten van plekken met een aangenaam geluidsklimaat. Het college keurde nu vijf pilootprojecten goed, in de districten Antwerpen, Wilrijk, Berchem, Hoboken en Borgerhout. Zij krijgen tot eind 2023 begeleiding op maat. Het innovatietraject luwte- en geluidsplanning dat Antwerpen opstartte, wil ontwerpers en planners inzichten over het thema verschaffen. Zij ontdekken welke maatregelen bijdragen aan een gezond geluidsklimaat en kunnen die kennis meenemen naar volgende projecten.

Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu: ‘Ik hou van onze bruisende, nooit slapende metropool. Maar als de helft van de Antwerpenaren aangeeft soms last te hebben van te veel omgevingslawaai en verkeer, dan begrijp ik dat. Ook ik geniet van de stille plekjes en momenten in de stad, bijvoorbeeld op een zondagochtend ergens op een bankje. Die oases zijn gezond, doen deugd. Daarom is het zo belangrijk dat we in onze stad met luwte- en geluidsplanning bezig zijn. De gebouwen, de straten en de pleinen in onze stad hebben nood aan rust, aan groen, koelte, water. Wel, we zijn er aan begonnen. Dit is een mooi én noodzakelijk plan. Dat Antwerpen gaststad was op het Luwteforum van de Vlaamse overheid, kan ik in die context alleen maar toejuichen.’ In het verkennend traject werden de betrokken stadsdiensten, districten en partners samengebracht en bevraagd, wat resulteerde in bijna 60 projectideeën. Het college selecteerde nu vijf pilootprojecten die kunnen rekenen op externe begeleiding op maat, door experten inzake geluid. Alle vijf krijgen ze nog een actieplan op maat.

De drie projecten Stuivenbergziekenhuis, Moorkensplein en Copernicus liggen in dichtbebouwde stadsdelen. Ze krijgen ondersteuning, met de focus op het creëren van extra luwteplekken in de beschutte buitenruimtes tussen de omliggende gebouwen en in de omliggende parkruimtes aan de straatkant. Project luwte-as centrum Wilrijk bestaat uit verschillende deelprojecten die het centrum van Wilrijk van west naar oost doorsnijden. Naargelang de fasering van de deelprojecten zal de stad onderzoeken hoe ze het geluidsklimaat en het luwtepotentieel kan verbeteren, of hoe de geplande ingrepen kunnen bijdragen aan een aangename geluidskwaliteit. Over de projecten heen onderzoeken stad en district hoe het concept van een gecombineerde luwte-as vorm kan krijgen. Met het masterplan Park Brialmont willen Berchem en stad Antwerpen, Berchem binnen en buiten de Ring verbinden tot één Park Brialmont van 42 hectare. De eerste fase werd al uitgevoerd. In de tweede fase komen de deelzones Brilschanspark en natuurgebied Wolvenberg aan de beurt. In het pilootproject worden de mogelijkheden voor ‘soundscaping’ (de vormgeving van geluidslandschappen) onderzocht om het omgevingslawaai te maskeren. Aan de Wilgenstraat in Antwerpen-Noord wordt een projectgebied met sociale huisvesting, een school, kinderopvang en het voormalige postgebouw herontwikkeld. Hier is al tijdens de ontwerpfase ondersteuning voorzien op het vlak van akoestisch ontwerp en de creatie van luwteplekken. De stad wil het projectgebied Lageweg in Hoboken omvormen tot een gebied met ruimte voor wonen, werken, groene ruimtes en stedelijke functies. Het innovatietraject luwte- en geluidsplanning zal onderzoeken hoe wonen, werken en logistiek verweven kunnen worden met zorg voor akoestische kwaliteit. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten