• 20/05/2024

Stad breidt jongerenaanbod uit, Deurne onderzoekt installatie boombruggen

ANTWERPEN – De coronapandemie heeft een grote impact op het welzijn van kinderen en jongeren. Om te vermijden dat nog meer jongeren van school afhaken als gevolg van de coronapandemie, breidt stad Antwerpen het aanbod voor jongeren uit. Het Centraal Meldpunt werkt daarvoor samen met partners zoals Kwadraat, La Strada en SWAT op het vlak van sociale en schoolse vaardigheden, ontmoetingsmomenten…

Jinnih Beels (sp.a), schepen voor jeugd en onderwijs: ‘Al voor de pandemie verlieten te veel Antwerpse jongeren de schoolbanken zonder kwalificatie. Dat percentage lag in het schooljaar 2018 – 2019 op 22,9 procent. De impact van de coronacrisis dreigt dat aantal nog te verhogen. Daarom schroeft de stad het aanbod voor jongeren op. Het Centraal Meldpunt, een net-overschrijdende samenwerking tussen de CLB’s en stad Antwerpen, leidt jongeren naar partners die met hen aan de slag gaan vanuit hun specifieke context.’ ’

De samenwerkingen met Kwadraat, La Stada en SWAT worden verder uitgebreid. Kwadraat versterkt kwetsbare jongeren en biedt ondersteuning om hen te helpen bij het behalen van een diploma en om hun sociale vaardigheden te versterken. De atelierwerkingen van La Strada zetten in op ontmoetings- en oefenmomenten die ook dag-structuur geven aan jongeren. Door bijvoorbeeld samen te koken of hout te bewerken oefenen jongeren zowel vaktechnische als sociale vaardigheden. Tot slot breidt SWAT haar schoolexterne trajecten uit waarin zowel sociale als schoolse vaardigheden worden versterkt. Gedurende twee tot tien maanden werken jongeren aan hun vaardigheden van zelfreflectie, sociale interactie en versterken ze hun competenties. De jongeren worden  opgevolgd door welzijnsexperten en samen met de school wordt er gewerkt aan een re-integratie in het onderwijs.

Beels: ‘Lessen van op afstand, verlengde vakantieperiodes … maken het moeilijker om de verbinding tussen de leerling en de school te onderhouden. Bovendien weegt deze crisis ontzettend op het mentaal welbevinden van onze jeugd. Via verschillende initiatieven en trajecten bieden we extra ondersteuning aan. We willen geen enkele jongere loslaten.’

Een boombrug is een dik touw tussen twee boomkruinen over drukke autowegen. Het is een eenvoudige en goedkope manier om boombewoners zoals de eekhoorn en steenmarter, drukke en gevaarlijke wegen te helpen oversteken. Alain Hoeckx (N-VA) stelde hierover een schriftelijke vraag. ‘Zo’n verbindingen zijn niet alleen belangrijk als oversteek, het bevordert ook de biodiversiteit van ons district. Het zal niet verbazen dat rondom het Rivierenhof de meeste dieren sterven. Konijnen, vossen, steenmarters, eenden, padden, egels en huiskatten sterven het vaakst. Bijvoorbeeld op de Hooftvunderlei kunnen dieren niet zonder risico voor het leven oversteken. Verschillende boombruggen zouden daar kunnen helpen.’ Frank Vercammen (sp.a), districtsschepen van groenvoorziening: ‘Bij de ontwikkeling van het Groen Kruis worden doorsteken gecreëerd onder wegen, bruggen, … zodat vossen, otters en andere dieren zich veilig kunnen verspreiden. Het installeren van een boombrug kan een hulpmiddel zijn om eekhoorns en steenmarters de baan te helpen oversteken. Met de directeur van het Rivierenhof onderzoeken we of dit mogelijk is ter hoogte van de Hooftvunderlei. De oversteek maken over de Ruggeveldlaan is technisch niet mogelijk doordat de afstand te groot is en de tramlijnen dit verhinderen. In overleg met de groendienst wordt er onderzocht of er nog meer locaties in aanmerking komen.’ (EM / Foto Alain Hoeckx)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten