• 14/07/2024

Stad Antwerpen zit op koers om klimaatneutraal te zijn tegen 2050

ANTWERPEN – Antwerpen zit op klimaatkoers. Dat blijkt uit de meest recente emissie-inventaris die de stad gebruikt om de CO2-uitstoot op te volgen. Die daalde in 2019 met 25,2 procent in vergelijking met het referentiejaar 2005. Antwerpen haalt zo ruimschoots de vooropgestelde vermindering van twintig procent tegen 2020. Die vermindering is nodig om de impact van de klimaatverandering te beperken.  Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu: ‘Dit is goed nieuws, maar geen reden om op onze lauweren te rusten. Als  eerste Vlaamse stad willen we de Europese Fit for 55-doelstellingen op ons grondgebied halen.’

In 2009 sloot Antwerpen zich als een van de eerste steden aan bij het Burgemeestersconvenant. Met dit initiatief van de Europese Commissie engageren steden zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. Antwerpen engageerde zich om  klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Dit betekent dat er niet meer CO2 wordt uitgestoten dan kan worden opgenomen, zoals ook in het klimaatakkoord van Parijs staat. Antwerpen is de eerste Vlaamse stad die zich spiegelt aan het Europese Fit for 55-pakket, dat lidstaten aanspoort om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen.

De CO2-uitstoot van de Antwerpse huishoudens daalde met 39 procent tegenover 2005. Dit is opmerkelijk aangezien de Antwerpse bevolking met 12,3 procent toenam in dezelfde periode. Een sterke daling in het energieverbruik van 27 procent is de voornaamste reden van deze reductie. Verklaringen voor de daling in energieverbruik bij de huishoudens zijn te vinden in de renovatiegraad (onder meer in sociale woningbouw), strengere isolatienormen bij (ver)nieuwbouw, en de dienstverlening van het EcoHuis, waar bewoners besparingstips en renovatiebegeleiding krijgen en terecht kunnen voor energieleningen. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageerde de stad zich ook om tegen 2020 dertien procent van de totale elektriciteitsvraag op eigen grondgebied te produceren in de vorm van hernieuwbare elektriciteit. Volgens de inventaris van 2019 zit de stad al aan zestien procent.

De uitstoot van handel en diensten lag in 2019 24,6 procent lager dan in 2005. De stedelijke diensten (inclusief hun voertuigen) stootten 43 procent minder uit. De uitstoot van de industrie die niet onder de Europese emissierechtenhandel valt, nam af met 53 procent. De enige stijging van CO2-uitstoot zit bij het weg-, binnenvaart- en spoorverkeer (plus twee procent). Wel positief is dat de transportuitstoot licht afnam tegenover 2018.

Meeuws: ‘We halen onze doelstellingen voor 2020 ruimschoots. We hebben nog een stevige klim voor de boeg voor Antwerpen zich mag uitroepen tot klimaatneutrale stad. Gelukkig staan heel wat initiatieven in de steigers. Na warmtenetten op Nieuw Zuid (foto) en Blue Gate, is met de buizen onder de sporen in Hoboken een volgende schakel gelegd in het stedelijke warmtenet. Zo kunnen tienduizenden gezinnen op termijn hun woning fossielvrij verwarmen, een gigantische CO2-besparing. Ook werken we keihard aan een collectieve renovatiegolf van grote appartementsgebouwen. Dit vaak verouderde patrimonium is nog niet aangepast aan de klimaatnoden van de 21ste eeuw. We zetten met ons klimaatplan de toon. De tweede grootste Europese haven ligt in onze achtertuin en de stad is het knooppunt van een internationaal wegennetwerk. De uitdagingen zijn groot, maar het kan. Ons plan is slim en ambitieus maar we hebben ons huiswerk goed gemaakt.’ (EM / Foto Antwerpen Morgen).

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten