• 24/06/2024

Stad Antwerpen verzekert toekomst van historische Ferrarisbos in Wilrijk

WILRIJK – Stad Antwerpen koopt 3,5 hectare van het Ferrarisbos in Wilrijk over van logistiek bedrijf H.Essers en zal dit behouden als bosgebied. Daarnaast krijgt het bos ook een water- en klimaatregulerende functie.

Het Ferrarisbos in Wilrijk, in totaal zo’n vijf hectare groot, heeft een hoge historische waarde. Het gebied is sinds de opmaak van de kaart van Ferraris, tussen 1771 en 1778, onafgebroken bebost geweest. Door die ouderdom is er een grote biodiversiteit aanwezig.

Een deel van het Ferrarisbos, zo’n 3,5 hectare, maakte tot nu toe deel uit van de site van H.Essers in Wilrijk. Het logistiek bedrijf heeft sinds 2021 een overeenkomst met BOS+ om het bos niet verder in te zetten als bedrijventerrein. De stad koopt de percelen van H. Essers nu aan om ze zo te beschermen als bosgebied.

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: ‘De aankoop van dit deel van het Wilrijkse Ferrarisbos zorgt niet alleen voor een toegankelijke groene plek voor alle werknemers van het omliggende industrieterrein om even te verpozen.’

‘Naast deze ‘vergroening’ past dit ook binnen de beleidslijn van ‘verblauwing’. Dit bos draagt bij tot de noodzakelijke waterbuffer waaraan het verhard gebied van industriegebied Ter Beke nood heeft. Dankzij deze aankoop verzekert de stad de toekomst van dit historische bos en bewijst zo dat economie, mens en klimaat met elkaar verzoend kunnen worden.’

De aankoop is een eerste stap in de realisatie van een robuust waternetwerk in de omgeving. Het bos ligt in industriegebied Ter Beke in Wilrijk, een verhard gebied met een beperkt volume aan waterbuffering. Dit zorgt bij hevige regen regelmatig voor wateroverlast.

Door het Ferrarisbos als bosgebied te behouden, blijft dit een plek waar water natuurlijk kan infiltreren en gebufferd kan worden.

Het bos zal daarnaast ook een belangrijke rol spelen in de strijd tegen hittestress en voor een betere luchtkwaliteit, en vormt een groene plek binnen het bedrijventerrein. De stad stelt samen met Natuurpunt Zuidrand een toegankelijkheidsplan op voor deze site.

Verder zal er tussen het Ferrarisbos en het westelijk gelegen kasteeldomein ‘Klaverblad’ aan Groenenhoek een robuuste ecologische verbinding voorzien worden, die ook kan dienen als noodzakelijk infiltratiebufferbekken.

De stad onderzoekt ook of deze verbinding een recreatieve rol kan hebben, waarbij ze rekening houdt met de gedetecteerde uitbreidingsnoden vanuit naburige bedrijvigheid.

De Ridder: ‘Zo blijft bedrijventerrein Ter Beke een aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein, en kan het kostbare groen behouden blijven.’ (EM / Foto POM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten