• 14/07/2024

Stad Antwerpen stuurt parkeerreglement bij vanaf zondag 1 oktober

ANTWERPEN –  Sinds begin augustus geldt in het historisch centrum van Antwerpen een parkeerzone waarbij enkel bewoners en vergunninghouders nog op straat kunnen parkeren. Vanaf zondag 1 oktober zal de stad de beroepscategorieën die een parkeervergunning voor ondernemingen kunnen aanvragen, uitbreiden. Ook zal ze de tarieven en de zonering van die vergunning aanpassen. Verder komt er een verduidelijking van welke voertuigen wel of niet geregistreerd kunnen worden voor vervoer van personen met een handicap. Tot slot wordt vanaf vrijdag 1 december een deel van de bestaande lichtgroene zone uitgebreid, om de parkeeroverdruk op de aangrenzende zone te verminderen.

De lijst van codes voor economische activiteiten die een parkeervergunning voor ondernemingen kunnen aanvragen wordt uitgebreid. Vanaf vandaag kunnen een heel reeks bijkomende ondernemingen een vergunning aankopen, die ten vroegste vanaf 1 oktober geldig is. Je vindt de volledige lijst hier

Daarnaast worden de tarieven en zonering aangepast om het gebruik van de parkeervergunning voor ondernemingen te stimuleren en te vereenvoudigen. Vergunningen die worden aangekocht vanaf 1 oktober zullen dalen in prijs. Een dagvergunning zal nog 35 euro kosten (in plaats van 44 euro nu), een driemaandenvergunning 1 350 euro (in plaats van 1 966 nu voor de duurste). De stad onderzoekt momenteel of ze ook andere formules zoals week- en maandvergunningen kan invoeren. Alle ondernemersvergunningen zijn vanaf 1 oktober geldig in álle parkeertariefzones op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘We hebben sinds 1 augustus gemonitord, gesensibiliseerd en veel overleg gepleegd, zowel met ondernemers als met burgers. Wat we nu doen is aanpassen, zonder aan de kern van de nieuwe parkeerregeling te raken. Enkel bewoners en vergunninghouders kunnen op straat parkeren, bezoekers zien we liefst in publieke parkings.’

Personen met een handicap moeten sinds 1 augustus hun nummerplaat registreren om gratis te kunnen parkeren op de niet-voorbehouden plaatsen. Vanaf 1 oktober wordt bijkomend verduidelijkt welke voertuigtypes niet geregistreerd kunnen worden: motorvoertuigen die worden ingezet voor vervoer als professionele activiteit (bijvoorbeeld  taxivoertuigen) komen niet in aanmerking. Deze voertuigen kunnen voor het uitoefenen van hun beroepsactiviteit wel nog steeds laden en lossen (bijvoorbeeld passagiers laten in- en uitstappen bij taxivoertuigen), of gebruikmaken van de voor hen ingerichte voorbehouden plaatsen op het openbaar domein. Ook motorvoertuigen met een commerciële nummerplaat (proefritten-, handelaars- of beroepsplaat) komen omwille van de aard en het gebruik van dergelijke nummerplaten niet in aanmerking voor registratie.

De parkeerzone die grenst aan de zone historisch centrum heeft een parkeerduurbeperking van drie uur. In de Harmonie- en Brederodewijk is die lichtgroene zone echter erg smal. Om te voorkomen dat bezoekers van het centrum uitwijken naar de donkergroene zone (maximaal tien uur parkeren), wordt de lichtgroene zone in deze wijken vanaf 1 december uitgebreid. De huidige grens aan de Paleisstraat en Justitiestraat schuift op naar Ballaarstraat/Isabella Brandstraat/Jozef De Bomstraat/Gounodstraat. Hiermee wordt de wandelafstand tussen het centrum en de donkergroene zone aanzienlijk verhoogd, wat de overdruk in de wijken rond het historische stadscentrum moet beperken.

De wijzigingen aan de parkeervergunning voor ondernemingen en de invoering van een registratiebeperking van voertuigen voor personen met een handicap moeten nog worden goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 25 september. De uitbreiding van de lichtgroene zone moet nog worden goedgekeurd op het Antwerpse districtscollege van vanavond en vervolgens op de districtsraad van maandag 16 oktober. (EM / Afbeelding Stad Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten