• 17/06/2024

Stad Antwerpen opent meldpunt voor vereenzaamden in Sint-Andries en Seefhoek

ANTWERPEN – Alleenstaande chronisch zieken en senioren hebben meer kans om eenzaam te zijn. Bovendien dreigen de coronamaatregelen het sociaal contact voor deze doelgroep nog verder te beperken. Om eenzaamheid een halt toe te roepen lanceert het stadsbestuur per wijk een fysiek buurtzorgmeldpunt eenzaamheid. Dit zal zich steeds in het dienstencentrum bevinden. De eerste meldpunten komen in Sint-Andries en Seefhoek.

Eenzaamheid en sociaal isolement treft alle leeftijden en bevolkingsgroepen, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals chronisch zieken en alleenstaanden boven de 65 jaar. Het overlijden van een partner, verhuizen, zorg opnemen voor iemand, zelf hulpbehoevend worden, … kunnen bij deze doelgroep aanleiding geven tot (chronische) eenzaamheid en leiden tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten. Zo stelde Tele-Onthaal vast dat zij de afgelopen (corona)maanden tien  procent meer nieuwe oproepen kregen van 60-plussers en alleenstaanden. De beperking van sociaal contact door de coronamaatregelen bleek ook zwaarder door te wegen bij mensen met een klein netwerk aan vrienden en familie. De coronamaatregelen zorgde voor minder en kortere professionele hulpcontacten, zoals een bezoek aan de kinesist of verpleging aan huis. Daarnaast waren er minder activiteiten in het dienstencentrum of dagverzorgingscentrum. Hierdoor verdween de regelmaat en voorspelbaarheid van het sociaal contact met hulpverleners.

In samenwerking met de Zorgraad van de Eerstelijnszone Centrum, geëngageerde burgers, leden van de seniorenraad, verenigingen en welzijns- en zorgprofessionals lanceerde het stadsbestuur vandaag een pilootproject in de wijken Seefhoek en Sint-Andries. Het doel is om dit format na evaluatie uit te rollen naar andere wijken. Op die manier zullen alle ogen en oren in de wijk alert zijn voor personen die dreigen te vereenzamen of in sociaal isolement zijn geraakt. Niet alleen burgers, ook winkeliers, leden van de seniorenraad, verenigingen en zorgprofessionals kunnen dit melden aan het buurtzorgmeldpunt dat zich situeert in het dienstencentrum van de wijk. Dit kan telefonisch, per mail of fysiek. Els van Doesburg (N-VA), schepen voor gezondheidszorg: ‘Door zoveel mogelijk burgers, burgerinitiatieven, organisaties, verenigingen en zorgprofessionals te betrekken, vergroten we het aantal oren en ogen in de wijk. Als stadsbestuur bekijken we hoe we op een actieve manier op zoek kunnen gaan naar bewoners die dreigen te vereenzamen, bijvoorbeeld door gericht en systematisch huisbezoeken te organiseren bij alleenstaande ouderen.’

Alle wijkpartners zullen afspreken rond de verder te ondernemen acties. Van Doesburg: ‘Fundamenteel in de aanpak van eenzaamheid is het belang van een ‘warme en zorgzame houding’ bij burgers. Als stad hebben we de ambitie om een zorgzame houding bij burgers te stimuleren. Het gaat om het ‘kleine helpen’ van burgers naar elkaar toe. Het gebruik van het digitale buurtnetwerk Hoplr, waarbij hulpbieders met hulpvragers worden verbonden, kan hierbij zeker helpen. In 2022 plan ik een staten-generaal van de eenzaamheid waarbij we alle lopende projecten rond eenzaamheid een forum geven. Inwoners van de wijk Sint-Andries kunnen terecht bij Dienstencentrum De Oever, Korte Ridderstraat 18, 2000 Antwerpen, 03 431 67 40,  dc.deoever@zorgbedrijf.antwerpen.be, van  maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 17.15 uur en op zondag tussen 12 uur en 17.15 uur. Inwoners van de wijk Seefhoek kunnen terecht bij Dienstencentrum Seefhoek, Onderwijsstraat 13, 2060 Antwerpen, 03 431 33 40, dc.seefhoek@zorgbedrijf.antwerpen.be op dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. (EM / Foto FB)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten