• 20/06/2024

Stad Antwerpen lanceert unieke klimaatpremie voor wie wil vergroenen

ANTWERPEN – Stad Antwerpen wil zoveel mogelijk percelen op haar grondgebied klaar maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom lanceert ze een Klimaatpremie. De stad trekt hiervoor ruim anderhalf miljoen euro uit. De premie maakt deel uit van het onlangs voorgestelde Antwerpse Klimaatplan2030.

De ruimte in de stad is beperkt en heel wat gebouwen en percelen zijn niet aangepast aan de klimaatnoden van de 21ste eeuw. Er zijn creatieve oplossingen nodig om op deze plekken tegelijkertijd te werken aan schaduw en afkoeling, aan biodiversiteit en lokale waterinfiltratie of aan het voorkomen van overstromingen bij hevige regenval. Om die oplossingen aan te jagen, roept de stad een nieuwe, uitgebreide premie in het leven die uniek is in Vlaanderen. De premie is beschikbaar voor iedereen die wil inzetten op het vergroenen van daken, ontharden van voortuinen, koeren of parkings en het hergebruiken of lokaal laten infiltreren van regenwater. De premie kan dus voor heel wat ingrepen gebruikt worden. Bovendien zijn combinaties van ingrepen ook toegelaten en kunnen ambitieuze plannen rekenen op bonussen.

Tom Meeuws (sp.a, zie foto), schepen voor leefmilieu: ‘Met de Klimaatpremie kunnen Antwerpenaren hun omgeving klaar maken voor het veranderende klimaat, zonder voor alle kosten op te draaien. Antwerpen is nog steeds een lappendeken van grijze daken, saaie gevels en versteende achtertuinen. Die stenen moeten eruit. Meer en meer mensen willen hun eigendom onder handen nemen maar weten niet hoe eraan te beginnen. Daar willen we met onze Klimaatpremie nu verandering in brengen.’

Individuele huiseigenaars, bedrijven, verenigingen, scholen en organisaties kunnen steun krijgen voor algemene ingrepen of meer ambitieuze plannen net als verenigingen van mede-eigenaren van appartementsgebouwen. Bovendien kunnen individuele huiseigenaars ook met hun buren de handen in elkaar slaan om samen grotere oppervlaktes aan te pakken en zo een hogere premie onder de deelnemers te verdelen. Ten slotte komen huurders in aanmerking als zij een schriftelijke toestemming van de eigenaar kunnen voorleggen.

De premie bestaat uit een basispremie voor gewone ingrepen en bonussen bij ambitieuze ingrepen met een grotere milieuwinst. Er kan een premie van 5 tot 45 euro per vierkante meter aangevraagd worden. Het maximumbedrag van de premie is 30 000 euro. Met dit maximumbedrag kunnen bijvoorbeeld groendaken tot 2 000 vierkante meter of onthardings- en vergroeningsacties op terreinen tot 3 000 vierkante meter ondersteund worden.

De minimale oppervlakte om aanspraak te maken op een premie bedraagt 40 vierkante meter. De aanvragers mogen verschillende soorten ingrepen combineren op hun eigen terrein (bijvoorbeeld twintig vierkante meter voortuin ontharden en vergroenen en 25 vierkante meter van het dak verduurzamen) of samenwerken met hun buren. Daardoor kunnen inwoners die op eigen terrein slechts een kleine oppervlakte kunnen aanpakken, ook op een premie rekenen. Wie een vergunningsplichtige ingreep doet (bijvoorbeeld groendak bij nieuwbouw) krijgt standaard geen premie, maar kan een bonus krijgen als hij meer doet dan wat wettelijk verplicht is en bijvoorbeeld kiest voor een intensief groendak.  Adviseurs van de stad zorgen via een intakegesprek voor advies op maat aan de klant, waarbij zelfs een bezoek aan het perceel mogelijk is. Meer info op www.antwerpen.be/klimaatpremie. (EM)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten