• 24/07/2024

Stad Antwerpen kent 923 000 euro toe aan tewerkstellingsprojecten

ANTWERPEN – Ter ondersteuning van Antwerpse bedrijven en werkzoekenden zocht de stad deze zomer HR-dienstverleners en bedrijven met voorstellen om meer mensen aan het werk te houden en te krijgen. Nu besliste het schepencollege aan negen projecten een totale bijdrage van 923 000 euro toe te kennen. Bovendien kreeg microStart vzw een toelage van 200 000 euro om kleine leningen aan ondernemers te verstrekken.

Schepen voor economie en werk Claude Marinower (Open Vld, zie foto): ‘De werkloosheid – al dan niet tijdelijk – groeit. Zo zijn de werkloosheidscijfers van augustus met 7,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Enerzijds gaat de stad samen met partners op zoek naar nieuwe werkgevers die kansen willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds riep de stad op om extra opleidingsmogelijkheden te voorzien voor werknemers en werkzoekenden, en innovatieve HR-oplossingen uit te werken voor de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt en de instroom van werknemers te stimuleren. Door de coronacrisis wordt de problematiek rond werkloosheid nog acuter. We kunnen als stad niet achterblijven en grijpen in waar mogelijk. Dit doen we door in te zetten op innovatieve projecten zoals Mooi Werk Makers, dat onder meer job redesign inzet om het behoud en de instroom van werknemers te stimuleren.’

Schepen voor sociale economie Tom Meeuws (sp.a):  ‘De stad moedigt werkgevers aan om extra kwetsbare profielen aan te werven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die afhankelijk van een leefloon en langdurig werkloos zijn. De stap naar de reguliere arbeidsmarkt is niet voor iedereen even makkelijk. We gaan werkgevers begeleiden en ondersteunen om met deze doelgroep om te gaan.’ Marinower: ‘Ook de doelstellingen uit het samenwerkingsakkoord verliezen we niet uit het oog. Zo geven we ook een toelage aan Erdena vzw om 48 NEET-jongeren (‘Not in Education, Employment or Training’) op te leiden naar knelpuntberoepen. Deze organisatie schenkt hierbij extra aandacht aan digitalisering, maar ook aan het versterken van de beroepsbekwaamheid en attitudetraining om hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.’

Uit de zeventien inzendingen koos een jury op basis van vooropgestelde criteria in totaal negen projecten. De middelen voor de betoelaging van deze projecten komen uit het stedelijke compensatiefonds voor de coronacrisis dat de stad midden juni opzette. Het gaat om Randstad Rise Smart (sensibiliseren van bedrijven om in te zetten op sociale tewerkstelling), WaW – Make it Work vzw (gaat op zoek naar bedrijven die willen inzetten op sociale tewerkstelling en creëert een project voor jongeren die in aanraking kwamen met justitie, maar hun leven weer op het juiste spoor willen zetten), Horeca Forma Vlaanderen vzw (organiseert een opleidingstraject bartender en een bijscholingstraject van-hulpkok-tot-kok voor (tijdelijk) werkzoekenden), Codeerschool Be Code (schoolt 110 professionals met ervaring in HR, financiën, administratie om naar SAP-consultant of eindgebruiker bij de bedrijven), Erdena (zie hoger), ·Green Goals BVBA – Salade Sociale (leidt kwetsbare werkzoekenden en anderstaligen op tot horecamedewerker), AddSpice commV (heeft samen met HR³ een HR-aanbod met aandacht voor retentiebeleid, slim rekruteren en talentmobiliteit) en Mooi Werk Makers (zie hoger).

Marinower: ‘Jonge bedrijven die op het punt stonden om door te groeien, kwamen door de coronacrisis klem te zitten. Kapitaalrondes vielen stil en financieringsbronnen droogden op. Het college besliste in dit kader om een toelage van 200 000 euro toe te kennen aan microStart vzw. Deze instelling financiert starters en gevestigde ondernemers die willen groeien met behulp van kleine leningen.’ (EM / Foto Antwerpen.be)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten