• 27/05/2024

Stad Antwerpen investeert meer dan 670 000 euro in project ‘Kansen voor Talent’

BERCHEM – De Stad Antwerpen investeert in het project KATA. Dit ‘Kansen voor Talent’-project wil kwetsbare werkzoekenden leiden naar een job in de kinderopvang en is een verderzetting van het ESF-project dat liep van 2020 tot 2023.

Tijdens het ESF-project (wat staat voor Europees Sociaal Fonds) werden 51 mensen intensief begeleid tijdens hun opleiding ‘begeleider baby’s en peuters’, dit in het volwassenenonderwijs. Het slaagpercentage lag met 70% ver boven de verwachtingen. De doorstoom naar werk in de kinderopvang was 95%. Vooral mensen uit de doelgroep die door andere instanties moeilijk worden bereikt tracht men te activeren: niet-beroepsactieven en langdurig werklozen met talent.

Nabilla Ait Daoud, schepen voor kinderopvang

Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor kinderopvang (N-VA): ‘ De kinderopvang in Antwerpen komt steeds helpende handen tekort. Kinderbegeleiding is een knelpuntberoep, ook in onze stad. Het is dan ook logisch dat de stad blijft investeren in kansen voor talent en een opleidingstraject voor kwetsbare werkzoekenden … Het zou dan ook spijtig geweest zijn de opgedane expertise van mentoren en de opgebouwde partnerschappen verloren te laten gaan. Door het opnieuw ondersteunen van de mentoren van Felies vzw en Crèchendo vzw blijft hun expertise behouden en worden nieuwe kwetsbare werkzoekenden ondersteund en geactiveerd naar een job in de kinderopvang. Ook CVO LBC en CVO Encora blijven meewerken aan de opleiding, en blijven partner voor taalscreening en ondersteuning van de mentoren en leerkrachten.’

De Stad Antwerpen voorziet voor 2024 en 2025 in de nodige financiering: de volgende jaren zal in totaal meer dan 670 000 euro ter beschikking worden gesteld voor het KATA-project waarin elk jaar 2 keer 15 cursisten starten met de opleiding. ‘Blijven zoeken naar mensen mét een hart voor kinderopvang’ is de opdracht. 

Er is echter niet alleen nood aan ondersteuning en begeleiding naar de job. Andere drempels dienen te worden aangepakt: zelfvertrouwen opbouwen, administratieve- en computercompetenties bijbrengen, zorgen voor de nodige balans werk/gezin … Zo komt met tot de opstap naar sollicitatie en werk.

Panelgesprek cursisten (bovenaan) en begeleiders (onderaan)

Tijdens het panelgesprek gaven zes deelnemers aan de opleiding toelichting wat zij tijdens hun opleiding als belangrijk hadden ervaren: ‘Ik kan elke dag Nederlands praten en nieuwe woorden bijleren … Het verbeteren van dingen die ik op een foute manier zeg, heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven om te durven praten … Ik ben veel gegroeid, mijn angsten zijn weg en ik geloof in mezelf … Deze opleiding heeft iemand anders van mij gemaakt niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn gezin en kinderen … ‘ 

Ivo VAN DE KORPUT.

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten