• 20/06/2024

Stad Antwerpen: goedkeuring RUP Rubens en verzegeling sushibar

ANTWERPEN – De stad Antwerpen plant de bouw van nieuwe onthaal- en bezoekersvoorzieningen aan het Rubenshuis, waarbij het verhaal van Rubens rond de historische tuin wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt: het RUP Rubens. Dat wordt vanavond ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA, zie foto):  ‘De stad wil het Rubenshuis de 21ste eeuw binnenloodsen. De site is een belangrijke blikvanger in het stedelijk weefsel van onze stad en met het RUP willen we de toekomst ervan verder verankeren. Zo willen wij een volwaardig onthaal realiseren.’

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA):  ‘Het Rubenshuis is een culturele troef van Antwerpen, waar we voor bezoekers voluit de kaart willen trekken van een beleving die voldoet aan de hedendaagse noden. In dit nieuwe gebouw zullen voorzieningen worden ondergebracht zoals sanitair, een onthaalruimte en drankgelegenheid.’

‘Na een ontwerpwedstrijd in 2016  werden Robbrecht en Daem architecten geselecteerd om een plan op te maken voor de uitbreiding en herschikking van de site. Uit dit onderzoek bleek dat de werking van de Rubenssite zich best organiseert rond de historische Rubenstuin. Vanuit dit idee was de bouw van een nieuw onthaal op de onbebouwde ruimte ter hoogte van Hopland 13 een noodzakelijke keuze. Met de realisatie van deze nieuwbouw ontstaat er in de toekomst een logische route doorheen de site.’ Het stukje groen dat met een bestemmingswijziging door het RUP verdwijnt voor de bouw van het nieuwe onthaal, wordt gecompenseerd op de nabijgelegen Kolvenierssite. Meer info over de plannen voor de Rubenssite is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/rubens.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) besliste om een shishabar in de Verschansingstraat in Antwerpen te verzegelen omwille van het niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen, ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De zaak blijft verzegeld zolang het verbod op individueel en collectief gebruik van waterpijpen in voor het publiek toegankelijke plaatsen geldt. 

Tijdens een gecoördineerde actie onder leiding van het KALI-team op donderdag 8 oktober troffen de politiediensten vier personen aan in een shishabar in de Verschansingstraat. De aanwezigen, waaronder de zaakvoerder, zaten rond drie waterpijpen buiten de rookkamer een videospel te spelen.

De kolen in de waterpijpen waren roodgloeiend en er lagen verschillende sigarettenpeuken op één van de waterpijpen. Er werd ook een grote hoeveelheid klaargemaakte tabak aangetroffen die niet was uitgedroogd, hetgeen erop wijst dat deze recent werd aangemaakt en vermoedelijk diende voor gebruik door meerdere personen de volgende dagen.

Ook werden er tabakswaren aangetroffen die niet conform de gezondheidswaarschuwingen waren en droeg niemand van de aanwezigen een mondmasker. De zaakvoerder, die verklaarde dat hij zijn mondmasker thuis was vergeten, was ook niet in het bezit van een mondmasker. De aanwezigen verklaarden dat zij na een voetbalwedstrijd werden uitgenodigd door de zaakvoerder voor het roken van shisha en het spelen van een videospel.

Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet individuele maatregelen kan treffen wanneer  de openbare gezondheid in het gedrang komt, besliste hij de shishabar te sluiten en te verzegelen.  (EM – Foto N-VA)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten