• 22/06/2024

Stad Antwerpen gaat alle horecaterrassen afbakenen met stalen nagels

ANTWERPEN – Stad Antwerpen startte vanmiddag met de plaatsing van stalen ronde nagels –  zogenaamde terrasnagels – in de grond aan de Antwerpse horecaterrassen. Met deze maatregel zorgt de stad voor een visuele afbakening van de vergunde terrasoppervlakte en schept ze duidelijkheid voor uitbaters, klanten en buurtbewoners.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor middenstand: ‘Je weet dat ik gewoon ben om nagels met koppen te slagen. Het is belangrijk dat we dit soort zaken gaan doen. We gaan ervoor zorgen dat de terrassen die vergund zijn ook afgebakend zijn met dit soort klinknagels.’

‘Hierdoor weet de controleur van de stad wat er vergund is en binnen welk kader de terrassen moeten komen.’

‘Ook de eigenaar van de zaak, die uiteindelijk zijn vergunning heeft aangevraagd, heeft er permanent zicht op. Dat is heel makkelijk. Hij moet geen plan bovenhalen of een lintmeter om te gaan kijken hoe het juist in elkaar zat.’

‘Ook heel belangrijk is dat de klant het weet zodat er een soort zelfregulering kan ontstaan waarbij ook hij ziet of hij al dan niet nog op de terraszone zit.’

‘En ook voor de buurtbewoners is het nuttig. Soms klagen zij dat de terrassen te breed staan. Nu zullen ze kunnen vaststellen of hun klacht terecht is of niet en of het terras echt wel conform de vergunning is.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat elke horeca-verantwoordelijke het liefst heeft dat hij conform de vergunning werkt en zo weinig mogelijk discussies creëert. Dat gaan we op deze manier voor iedereen proberen makkelijker te maken. We zullen dit geleidelijk uitrollen. Dat gaat niet van vandaag op morgen zijn. Dat wordt een heel proces.’

‘Nu nemen terrassen soms meer ruimte in dan toegestaan en dat heeft op bepaalde plaatsen invloed op de vrije doorgang. Wij willen met deze preventieve maatregel  vermijden dat handhaving moet optreden, wat nu nog te vaak het geval is. Zo zetten wij verder in op de maximale ondersteuning van onze horecaondernemers. In deze pilootfase voorzien we zo’n 100-tal terrassen van terrasnagels op de Marnixplaats, Oude Koornmarkt en Jan Blomstraat. In het najaar volgen de andere horecakernen in de binnenstad.’

‘Om dit vlot te laten verlopen, werken de stadsdiensten samen met een aannemer zodat de nagels steeds correct geplaatst worden, zoals afgebakend op de strategische horecaplannen. De markeernagels zijn licht bolvormige schijven, die men verankert in de ondergrond.’

‘De plaatsing van de nagels kan gebeuren met een minimum aan hinder voor de horeca-uitbaters en hun klanten.

Bedoeling is om op termijn heel de stad, zo’n 1 250 horecaterrassen, te voorzien van dergelijke terrasnagels. Daarnaast houdt de stad bij de heraanleg van het openbaar domein in de ontwerpfase al rekening met de visuele afbakening van aanwezige terrassen.’

De stad vraagt uitbaters om zeker te controleren of hun terras correct staat volgens de terrastoelating en om alle terraselementen binnen de vergunde terrasoppervlakte te plaatsen.

De eerste terrasnagels werden vanmiddag aangebracht op het terras van restaurant Meat & Eat aan de Marnixplaats. In landen als Nederland is het gebruik ervan al ingeburgerd. Kennis: ‘Soms moeten we over de grens durven te kijken om goede ideeën over te nemen.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten