• 12/07/2024

Stad Antwerpen dooft openbare verlichting tussen 1 en 5 uur en verhoogt retributies

ANTWERPEN – Stad Antwerpen herziet haar meerjarenplan. Dat staat onder druk, als gevolg van de stijgende inflatie en hogere energieprijzen. Zo zullen de loonkosten voor de periode 2022-2025 als gevolg van de automatische indexering stijgen met 350 miljoen euro. De energieprijzen zorgen in datzelfde tijdskader voor een meeruitgave van 150 miljoen euro.  Burgemeester Bart De Wever (N-VA, zie foto): ‘We hebben voor de herziening van het meerjarenplan eerst en vooral gekeken naar wat we zelf kunnen doen. Dat geldt met name op het vlak van energiebeheer, besparingen die de burger niet raken, en indexering van retributies.’

Om de energiefactuur beheersbaar te houden werd al eerder beslist in stedelijke gebouwen de verwarming een graadje lager te zetten, in kantoren tot negentien graden. Voor faciliteiten zoals zwembaden, kinderopvang en musea geldt deze maatregel niet. Voor de openbare verlichting heeft de stad beslist om ze uit te schakelen tussen één en vijf uur. In het kader van veiligheid zullen daarop uitzonderingen bestaan. Ook de belangrijke assen, die gewestwegen zijn, blijven verlicht. De Wever: ‘Al die maatregelen samen zijn goed voor een besparing van 5,5 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op energiebesparende en andere maatregelen in het kader van het Klimaatpact, met middelen ter beschikking gesteld door Vlaanderen, 1,2 miljoen per jaar. Daarnaast werden in de verschillende beleidsdomeinen besparingen vastgelegd zonder direct effect voor de burger. Die bedragen gemiddeld 40 miljoen euro per jaar. Dat gaat onder meer over efficiëntieoefeningen en herziening van marketing- en communicatiebudgetten.’

‘Sociale investeringen kunnen voortgezet worden, met maaltijden op school en klimpremies voor de zwakste gezinnen. In klimaatmaatregelen wordt extra geïnvesteerd, zodat mensen hun woning sneller kunnen isoleren en kunnen aansluiten op een warmtenet. Belastingverhogingen komen er niet. Wel worden een aantal retributies aangepast aan de gestegen levensduurte. Dat resulteert in geïndexeerde tarieven voor onder meer  vuilniszakken, de huur van parkeerverbodsborden, het gebruik van en de huur van stedelijke sportinfrastructuur. Die inkomsten ramen wij op vijf miljoen per jaar.’

‘De stijgende inflatie en de energiecrisis stellen ons voor uitdagingen. De Vlaamse overheid heeft al bijkomende ondersteuning voor lokale besturen vrijgemaakt. En ook in de stedelijke begroting maken we financiële keuzes. We nemen weloverwogen en noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om onze stad financieel gezond en weerbaar te houden, en om volop te blijven investeren voor de welvaart en het welzijn van de Antwerpenaren.’

Koen Kennis (N-VA), schepen voor financiën: ‘De stad wil een goede huisvader zijn, die verantwoord omgaat met de middelen die ze heeft. Dat is wat de Antwerpenaar van ons verwacht. We willen de volgende generatie Sinjoren niet opzadelen met een schuldenlast. We blijven een hoog tempo aanhouden van investeringen, ongezien voor deze stad. Aan het eind van deze legislatuur zal onze stad op vlak van mobiliteitsinfrastructuur, ons historische patrimonium, onze openbare ruimte en investeringen in veiligheid een grote inhaaloefening uitgevoerd hebben. Voor deze legislatuur gaat dat over ruim twee miljard euro. Daar verandert niets aan.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten