• 20/05/2024

Stad Antwerpen creëert werkgroep om sport- en jeugdwerkers te begeleiden

ANTWERPEN – In het jeugd- en sportwerk worden begeleiders soms geconfronteerd met discriminatie, racisme en intimidatie. Antwerpen wil hen ondersteunen om dit aan te pakken. Als eerste stap laat ze een bevraging uitvoeren om de concrete noden in kaart te brengen. Daarna gaat de stad aan de slag met een werkgroep van sport- en jeugdwerkers om te komen tot een ondersteuningsaanbod. Deze aanpak op maat volgt op de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’ waarmee de stad de strijd aangaat tegen racisme en discriminatie.

Karim Bachar (Vooruit), schepen voor gelijke kansen: ‘Omgaan met discriminatie-ervaringen van jongeren en onderwerpen bespreekbaar maken is voor sport- en jeugdwerkers niet gemakkelijk. Door een gebrek aan een kader, richtlijnen, vormingen of materialen en ondersteuning kunnen begeleiders onderwerpen uit de weg gaan. De stad wil sport- en jeugdorganisaties tools aanreiken om er op een constructieve manier mee om te gaan en racisme, discriminatie en intimidatie aan te pakken. Ze zet een meerjarig traject op.’

‘Vanuit mijn ervaring als jeugdwerker, zaalvoetballer en coach weet ik dat racisme, discriminatie en intimidatie een probleem kunnen zijn binnen verenigingen. Voor begeleiders is het niet evident om hiermee om te gaan. Daarom willen wij hen versterken. Jeugd- en sportwerkers vormen onze kinderen en jongeren, maar om dat te kunnen doen moeten ze tools en ondersteuning krijgen. Samen met schepen Jinnih Beels (Vooruit, jeugd) en schepen Peter Wouters (N-VA, sport) willen we tonen dat ze er niet alleen voorstaan.’

Als eerste stap laat de stad een onderzoek uitvoeren door consultancybureau ACE Europe. Vandaag stuurt het onderzoeksbureau een bevraging uit naar alle sport- en jeugdwerkers die werken met jongeren. Die bestaat uit  een survey waarin gepeild wordt naar het profiel van de organisatie, wat ze al ondernemen en welke ondersteuningsnoden ze hebben en een verhalenvanger om ervaringen te verzamelen bij eerstelijnswerkers in het omgaan met discriminatie-ervaringen van jongeren. De resultaten volgen in juni. Nadien gaat de stad aan de slag met een werkgroep, om uiteindelijk te landen met een ondersteuningsaanbod op maat van het Antwerpse praktijkveld en ontwikkeld voor en door jongerenbegeleiders.

Op 25 maart kwamen Antwerpse sport- en jeugdwerkers samen op een digitale kick-off. Na een woordje uitleg van de onderzoekers, volgde een panelgesprek met verschillende sport- en jeugdwerkers over hun ervaringen en hoe zij omgaan met discriminatie, racisme en intimidatie. Heel wat sport- en jeugdwerkers grijpen in wanneer ze getuige zijn van discriminerende uitspraken of handelingen. Maar er kwamen ook veel vragen en noden naar boven. Vanuit welk kader van diversiteitsdenken vertrekken eerstelijnswerkers én hun organisaties? Is enkel in dialoog gaan met jongeren genoeg? Hoe ga je als begeleider om met ‘gelatenheid’ bij jongeren? Hoe werk je een anti-discriminatiebeleid uit? … Die vragen tonen aan dat er nood is aan een ondersteuningstraject op maat.

Ook via de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’ bindt de stad de strijd aan tegen racisme en discriminatie en roept ze alle Antwerpenaren op mee te werken aan een inclusieve stad. Op www.allemaalantwerpenaar.be vind je verhalen van Antwerpenaren, informatie over verschillende thema’s en inspiratie om mee te werken aan zo’n stad. Bewoners kunnen zelf ook verhalen of beelden delen op sociale media met #AllemaalAntwerpenaar. (EM / Foto (genomen in het Kielpark – Ana Izamska)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten