• 23/06/2024

St-Martinuskerk wordt gerestaureerd, Hof van Egmont duurzaam ontwikkeld

MECHELEN – De stad Mechelen heeft een restauratiedossier klaar voor de daken en de toren van de Sint-Martinuskerk in Hombeek.

De Sint-Martinuskerk is een driebeukige kruisbasiliek in neoromaanse stijl met ingebouwde westtoren en klokvormige torenhelm. De zandstenen toren gaat terug tot de dertiende eeuw, de kerk zelf is in hoofdzaak herbouwd tussen 1855-1857. Het gebouw is opgenomen op de vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed.

De daken en toren van de kerk zijn al enige tijd aan restauratie toe. Al in 2019 werd een restauratiedossier opgemaakt, maar bij een controle in het voorjaar van 2022 bleek dat de toestand van de dakstructuur op korte tijd aanzienlijk achteruit gegaan is. Onder meer de dakstructuur van de viering is actief aangetast door houtborende insecten, in die mate dat de standzekerheid van de vieringconstructie niet gegarandeerd is. Op advies van een stabiliteitsingenieur werd het voorste gedeelte van de kerk afgesloten met een houten wand uit voorzorg voor de veiligheid van de gebruikers van het kerkgebouw. Naar aanleiding van de problematiek van de vieringconstructie actualiseerden architecten Beeck & Hermans het restauratiedossier. De snel verslechterde toestand ten gevolge van houtaantasting resulteert in een uitgebreidere dakrestauratie dan initieel voorzien. Het herwerkte dossier wordt na goedkeuring door de gemeenteraad overgemaakt aan de subsidieverlenende overheid, het agentschap Binnenlands Bestuur. Na de principiële belofte van de subsidie door het agentschap, zal de stad de werken kunnen aanbesteden. Koen Anciaux (Open Vld, zie foto), schepen van monumenten: ‘We starten met de werken van zodra dit mogelijk is. De Sint-Martinuskerk wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen. Daarnaast vinden er ook concerten, voordrachten en tentoonstellingen plaats. Kortom, de kerk vervult een belangrijke rol in Hombeek.’

Het geklasseerd gedeelte van het Hof van Egmont gelegen langsheen het Kardinaal Mercierplein is verkocht en krijgt een duurzame ontwikkeling. Projectontwikkelaar COGIVA zal het pand opwaarderen. Op het gelijkvloers komen er handelspanden. Op de eerste verdieping is er plaats voor kwaliteitsvolle woonunits. In 2026 moet het project klaar zijn.

Anciaux: ‘We zijn ervan overtuigd dat dit gebouw op een duurzame manier wordt ingericht en dat de historische waarde van het monument wordt gerespecteerd. Bovendien betekent het een opwaardering voor de omgeving met onder meer de tweezijdige oriëntatie van het gebouw. Ook de achtergevel wordt mooi en past in het totaalplaatje dat we als stad voor ogen hebben.’

Tegen juni 2026 moet het project, bestaande uit een commerciële invulling op het gelijkvloers en negen ruime woonunits (twee duplexen, één triplex en zes appartementen met inpandig terras of balkon aan de buitenkant) op de bovenverdiepingen, opgeleverd zijn. In het najaar zullen er toekomstbeelden beschikbaar zijn van het gebouw. Het bod van COGIVA van Keerbergen bedraagt 2 815 000 euro. Het Zorgbedrijf mag de benedenverdieping van het pand kosteloos gebruiken tot en met 31 december 2022. (EM / Foto Stad Mechelen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten