• 14/06/2024

Somers en schepenen Wollants en Suetens planten eerste van 18,5 km haag in Lier

LIER – 3 350 kilometer aan extra hagen in Vlaanderen tegen 2030. Dat is de doelstelling die Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van binnenlands bestuur nastreeft samen met de lokale besturen. Om de doelstelling kracht bij te zetten plantte Somers vanochtend samen met Regionale Landschappen meerdere hagen op een boerderij in Lier in het bijzijn van de schepenen Bert Wollants (N-VA, openbare ruimte) en Thierry Suetens (Open Vld, milieu).

Somers (tweede van rechts op de foto): ‘Concrete doelstellingen met tastbare impact, dat is het idee achter het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Ik wil een halve meter haag per inwoner extra tegen 2030.’ Het Lokaal Energie- en Klimaatpact focust zich op vier werven: vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het gaat aan de slag met het engagement en de daadkracht van de lokale besturen en vertaalt abstracte klimaatambities in zeer concrete doelstellingen per stad of gemeente. Binnen de werf Vergroening, streeft het LEKP onder meer naar het aanplanten van een halve meter haag per inwoner in Vlaanderen tegen 2030. Concreet betekent dit dat er meer dan 3 350 kilometer haag in Vlaanderen moet geplant worden. Het pact zorgt voor een verhoogde versnelling op vlak van de energie- en klimaatambities en werd ondertussen ondertekend door 294 van de 300 Vlaamse gemeenten. Ook andere doelstellingen zijn deel van het plan, een boom per inwoner extra of 6,6 miljoen bomen, één vierkante meter ontharding per inwoner of 6,6 miljoen vierkante meter.

Lier is één van de 294 lokale besturen die het pact met Vlaanderen heeft afgesloten. Met zijn 37 000 inwoners, betekent het dat de stad 18,5 kilometer haag zal aanplanten tegen 2030. Vandaag plantte men alvast 380 meter heg en houtkant. Somers: ‘Knap werk van het stadsbestuur en de verschillende partners, een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Het lokale bestuursniveau is waar de oplossing ligt voor deze globale uitdaging. Zij worden het eerst geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is daarom dat ik deze legislatuur minstens 100 miljoen euro voorzie voor de verwezenlijking van deze klimaatdoelstellingen. Lokale besturen leggen er minstens een zelfde bedrag op. Zij staan het dichtst bij de burger, kennen de lokale uitdagingen maar vooral ook de lokale opportuniteiten. Kortom, zij weten waar het groen moet komen.’

Wollants (rechts op de foto): ‘De stad Lier zet al langer in op vergroening. Sinds het begin van de bestuursperiode maken we werk van het aanplanten van bomen en struiken, samen met onze inwoners. Dat doen we zowel in de stad met straatbomen en tegeltuinen, als daarbuiten met bosaanplant. Met het lokaal energie- en klimaatpact zetten we onze schouders ook onder het aanplanten van meer hagen in heel Vlaanderen. Zo zorgen we voor een groener Lier.’

Suetens (tweede van links op de foto): ‘Het klimaat verandert, dat is al een feit. We weten dat kleine landschapselementen zoals hagen belangrijk zijn voor het klimaatbestendig maken van het landelijke gebied. Ze zorgen voor CO2 – opslag en koolstof in de bodem maar ook voor nestgelegenheid voor vogels en schuilplaatsen voor kleine zoogdieren. Ook landbouwbedrijven kunnen ze inzetten als windscherm voor gewassen, verbeteren van waterhuishouding van natte gronden, bescherming van vee tegen zon en felle wind,… Voor de aanplant en het beheer van hagen en heggen werken we in Lier graag samen met Regionaal Landschap Rivierenland.’

Ankatrien Boulanger (links op de foto), coördinator van Regionaal Landschap Rivierenland: ‘Wij zijn één van de zestien Regionale Landschappen in Vlaanderen die lokale besturen en terreineigenaars begeleiden bij deze aanplantingen. Gemiddeld planten we jaarlijks 70 kilometer hagen en heggen aan. We kijken samen met de landbouwer waar we op zijn percelen hagen en heggen kunnen aanplanten. We promoten de juiste plant op de juiste plaats en gebruiken streekeigen plantgoed. Deze zijn beter aangepast aan onze bodem en leefomstandigheden, vormen een geschiktere habitat voor lokale diersoorten en bepalen mee onze landschappelijke identiteit. Door deze manier van samenwerken creëren we niet alleen draagvlak, maar bevorderen we ook de lokale biodiversiteit en maken samen onze klimaatambities waar.’ (EM / Foto Kabinet Somers)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten