• 23/05/2024

Sociale centra 2060, loket nieuwkomers Deurne verhuizen, wandelen in Ekeren

ANTWERPEN – De sociale centra van Antwerpen-Noord en het Centraal Onthaalbureau worden geclusterd en ondergebracht in een nieuw gebouw. Zo zal de dienstverlening beter worden afgestemd op de noden van de buurt. Het centrum, gelegen tussen de Kerkstraat en de Constitutiestraat, zal vanaf 2024 verschillende stadsdiensten en sociale partners huisvesten en biedt ook zalen en nieuwe publieke ruimte voor de bewoners van de wijk, buurtverenigingen en hun vrijwilligers.

In een sociaal centrum kan iedereen terecht met hulpvragen. Het kan gaan om financiële steun bij medische kosten of schulden, psychologische hulp, een huurwaarborg die men niet zelf kan betalen of een leefloon. Momenteel telt postcode 2060 drie sociale centra: Dam, Seefhoek en Vondel. Het Centraal Onthaalbureau, het loket waar nieuwkomers terecht kunnen, bevindt zich dan weer in de Coeveltstraat in Deurne. Al deze diensten worden geclusterd en ondergebracht in een nieuw centrum. De dagopvang voor daklozen die momenteel gebruik maakt van het gebouw blijft tot dit najaar. Nadien zal hij verhuizen naar een andere locatie in de stad. Tom Meeuws (sp.a), schepen voor sociale zaken: ‘We willen van het centrum in de Kerkstraat een open, klantgerichte plek maken waar stadsdiensten en partnerorganisaties hun dienstverlening samen aanbieden. We doen dit vanuit één centrale locatie, zo hoeven we wie hulp vraagt niet meer onnodig doorsturen. Iedereen wint hierbij.’

Het nieuwe centrum komt op het perceel dat loopt van de Kerkstraat 45 tot de Constitutiestraat 95, met een stuk renovatie en een stuk afbraak en nieuwbouw. Op die site werd in 1907 een magazijn met bijgebouwen opgetrokken dat door de jaren heen heringericht, uitgebreid en aangepast werd als autoherstelplaats, handelsfoor, grootwarenhuis, garage met showroom en campus van Karel de Grote Hogeschool. De site heeft een hoge erfgoedwaarde. Hierbij is voornamelijk de markthal met zijn monumentale trap bepalend, aangezien er slechts twee overdekte marktstructuren bewaard zijn gebleven in Antwerpen.  Via de wedstrijdpool architectuuropdrachten kwam META Architectuurbureau bvba als beste uit de bus. Het gekozen ontwerp legt het accent op het behouden van een deel van de huidige structuur met de achterliggende voormalige markthal. De bouwwerken starten eind dit jaar.  Tussen het nieuwe gebouw in de Constitutiestraat en de markthal komt een buurtpark van 675 vierkante meter. De nieuwbouw is ontworpen als poortgebouw zodat de nieuwe groene plek gemakkelijk bereikbaar zal zijn voor de buurtbewoner. Op de afbeelding zie je de binnentuin.

De paashaas brengt dit jaar een bezoek aan De Oude Landen. Hij stippelde twee leuke wandelroutes  (drie of vijf kilometer uit die Ekerenaars met hun kinderen tussen drie en twaalf jaar kunnen volgen. Wie graag meewandelt, heeft een routekaart en antwoordkaart nodig. Deze zijn te downloaden op www.ekeren.be of af te halen bij jeugdcentrum ‘t Velt. Samen met hun kinderen kunnen ouders de vragen beantwoorden en opdrachten doen die ze op hun route tegenkomen.

De wandeling kan worden gemaakt tussen zaterdag 3 en zondag 11 april.  De ingevulde antwoordkaart kan ingeruild worden voor een zakje eitjes bij jeugdcentrum ‘t Velt aan de Veltwijcklaan 19 tijdens deze periode op maandag tot vrijdag van 10 tot 15 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 16 uur. (EM / Foto META)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten