• 18/07/2024

Sites Middelheimmuseum, ziekenhuis en universiteit worden met elkaar verbonden

ANTWERPEN – Middelheimmuseum en de stad Antwerpen, ZNA en de Universiteit Antwerpen zoeken samen naar verbinding tussen de sites waardoor het museum toegankelijker wordt vanuit het ziekenhuis. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en de Koning Boudewijnstichting.

Op de grens tussen het museum en de ziekenhuissite wordt een nieuwe verbindingsplek met toegang gecreëerd, waarlangs patiënten en buren het kunstpark binnen kunnen. De rust van het park en de inspirerende kunstcollectie vormen samen een veilige en toegankelijke ‘tussenruimte’ tussen de beslotenheid van de zorginstellingen en de drukte van de stad. De inrichting van deze nieuwe plek is het eerste concrete resultaat van de samenwerking met de ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (ZNA UKJA) en UAntwerpen: instellingen die zich inzetten voor gezondheid en onderwijs. Samen met deze buren wil het Middelheimmuseum de lokale gemeenschappen nog meer betrekken. Ze doen daarvoor ook een beroep op andere stedelijke diensten zoals de Groendienst. Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen van Cultuur: ‘Naast de internationale werking van het Middelheimmuseum op het gebied van onder meer collectie en tentoonstellingen, is het museum ook een deel van de stad. Veel openluchtmusea liggen in landelijke omgevingen, maar Middelheimmuseum is een stadspark.’

Vandaag zijn het ziekenhuis en het museum van elkaar gescheiden door een hek, een druk fietspad, een smal voetpad, een parking en een brede (bus)laan. Met Vlaamse subsidies ontwikkelen de partners een betere verbinding en overbrugging van de publieke ruimte. De opdracht hiervoor is toegekend aan het Nederlandse Donker Design. Zo hoeven patiënten, hun familie en het zorgpersoneel niet langer de omweg te maken langs de drukke Lindendreef, maar kunnen ze snel en veilig het Middelheimmuseum in. ​Prof. dr. Maarten Van Acker, UAntwerpen: ‘Maar ook alle andere buurtbewoners, studenten en andere bezoekers zullen deze nieuwe toegang kunnen gebruiken. Zo krijgt iedereen een makkelijkere toegang tot de heilzame combinatie van kunst en natuur.’ Om de noden van een veilige, laagdrempelige toegang in kaart te brengen, komt er een ‘experimenteerpoortje’. Zo kan getest worden hoe deze doorgang kan gebruikt worden.

Kunst en natuur bevorderen de mentale gezondheid en het algemeen welbevinden. In het Middelheimmuseum komen beide elementen samen. In een eerste onderzoeksfase, tot de zomer, focust het onderzoek op de kinderen en jongeren van de ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen op de Middelheimziekenhuis-site. De nieuwe verbindingsplek wordt ontworpen in cocreatie met de kinderen en jongeren van ZNA UKJA. Voor elk van de zeven zorgeenheden organiseerde ZNA UKJA een creatieve groepssessie in oktober. Ook bij elke stap van de ontwikkeling van het ontwerp tot eind 2025 blijven de jonge patiënten nauw betrokken. Aan het onderzoek werken naast de experten van de kinder- en jeugdpsychiatrie van ZNA ook twee faculteiten van de Universiteit Antwerpen mee: gezondheidswetenschappen en ontwerpwetenschappers gespecialiseerd in ‘healing environments’ en stedenbouw. Ook studenten worden er bij betrokken.

Vanaf dit najaar wordt het onderzoek uitgebreid naar de patiënten, bezoekers en personeelsleden van het ZNA Middelheimziekenhuis, de studenten en personeelsleden van de Universiteit Antwerpen en de buurtbewoners. Het Middelheimmuseum en de universiteit tekenden een overeenkomst waarbij ze zich engageren om zowel de onderzoeksresultaten als een deel van het nieuwe publieksaanbod (onder meer rondleidingen, workshops, lezingen, spel, …) samen in te zetten. Deze zomer vinden de eerste zomerkampen plaats in het Middelheimmuseum, waarin kinderen en jongeren van ZNA UKJA creatief aan de slag zullen gaan met de zomertentoonstelling in het museum. (EM / Foto Tom CORNILLE)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten