• 24/05/2024

Sint-Calasansz Hoevenen vergroent verder, Kloosterveld en De Zwaan heringericht

HOEVENEN – De 521 enthousiaste leerlingen van Sint-Calasanz in Hoevenen vierden vanochtend de vergroening van hun speelplaats. De Stabroekse school onthardde eerder al 250 vierkante meter in het kader van ‘Groene Oases’, een initiatief van provincie Antwerpen om speelplaatsen te vergroenen.

Directrice Elke Peeters: ‘Vorig jaar zijn we meegestapt in het project MOS (duurzame scholen, straffe scholen). Toen werd de kleuterspeelplaats vergroend. Er werd een plekje om te ravotten, te klimmen, klauteren, kruipen en te fietsen tussen het groen aangelegd. Er kwam een zintuigenzone voor de allerkleinsten en een podium bij de grootste boom waar de kleuters hun talenten kunnen tonen. Nadien volgde een muziekmuur en een modderkeuken.’

‘Toen vertelde de provincie ons over haar project Groene Oases. Met het nieuwe project ‘Maak van je school een groene oase’ zorgen zij ervoor dat vergroeningstrajecten haalbaar en laagdrempelig zijn voor scholen. Die tip kwam handig van pas omdat we dit jaar onze speelplaats van de lagere school zijn gaan ontharden. Meer dan 500 vierkante meter  verharding verdween. In de plaats daarvan verrezen twee speelheuvels, een zintuigenzone, een zandbak met buitenkeuken en een klim- en klauterzone. Er kwamen ook regenwaterputten voor de recuperatie van hemelwater.

‘In een laatste fase gaan we nog een speeltuig plaatsen. Vandaag werd bekend gemaakt tussen welke drie ontwerpen onze leerlingen kunnen kiezen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de ouderraad, die 21 000 euro inzamelde, en de 23 000 euro in het kader van het project Groene Oases.’

Langs de snelweg E19 tussen Antwerpen en Breda, vind je in het grensgebied van Brecht, Schoten en Brasschaat twee bedrijventerreinen: Kloosterveld en De Zwaan. Omdat ruimte voor economische activiteiten schaars is, onderzoekt de provincie Antwerpen de toekomst van deze goed gelegen bedrijventerreinen

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening: ‘Onze economie heeft ruimte nodig om zich ten volle te ontplooien en ruimte voor economische activiteiten is schaars. Daarom moeten we goed gelegen bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk gebruiken. We moeten meer doen met dezelfde ruimte en daarbij de impact op de omgeving beperken. Onze eerste ideeën voor een herinrichting van de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan in Brecht, Schoten en Brasschaat lees je in de startnota van het PRUP. Nog tot en met donderdag 23 november kan iedereen er zijn mening over geven. Iedereen is ook welkom op de infomarkt op donderdag 5 oktober van 19 tot 21 uur voor meer informatie en om vragen te stellen. Je kunt dan ook al een inspraakreactie indienen.’

‘Hoe richten we de bedrijventerreinen in zodat de uitbreiding van de aanwezige bedrijven mogelijk is en er ruimte beschikbaar komt voor nieuwe bedrijven? Hoe ontwikkelen we de bedrijventerreinen tot een energiehub (een verzameling van verschillende soorten infrastructuur voor de opwekking, opslag en uitwisseling van energie)? En, belangrijk: hoe beperken we de impact van dit alles op de omgeving? Belangrijke aandachtspunten zijn de verkeersproblemen en de natuur in de omgeving.’

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen advies aan de gemeenten Brecht, Schoten en Brasschaat en aan verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruikt ze om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP, kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte planvoorstel. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt. Meer info vind je hier (EM / Foto FB)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten