• 20/04/2024

Sigarettenpeuken vormen grootste probleem bij controle zwerfvuil in Mechelen

MECHELEN – Van juni 2022 tot en met eind 2023 maakte de stad Mechelen 510 bestuurlijke verslagen en 1 819 visuele controles op zwerfvuil. Sigarettenpeuken zijn koploper bij deze vaststellingen. Bij slechts twee overtredingen diende de politie ter plaatse te komen. Deze handhavingsacties, maar ook sensibiliserende en preventieve ingrepen, moeten de Mechelaar bewust maken van de zwerfvuiloverlast.

Abdrahman Labsir (Voor Mechelen), preventieschepen: ‘Stad Mechelen draagt een propere en leefbare stad hoog in het vaandel. Zwerfvuil hoort daar niet bij. Zo controleren OVAM-handhavers, maar ook BOA’s, op regelmatige basis op zwerfvuil, en dat op overlastgevoelige locaties.’

De handhavers deden 1 819 visuele controles in deze periode. Die controles betekenen dat mensen hun afval reglementair weggooiden of een hondenpoepzakje konden voorleggen. Vanaf mei 2023 (695 meldingen tot en met december 2023) maakte OVAM ook de onderverdeling naar de verschillende soorten zwerfvuil. Sindsdien werd duidelijk dat peuken het vaakst gezien worden (190 meldingen of 27,3 procent), gevolgd door drankverpakkingen (104 meldingen of vijftien procent), papier-/karton-/eetverpakkingen (98 meldingen of 14,1 procent) en andere (37 meldingen of 5,3 procent). De handhavers controleerden ook intensief op hondenpoepzakjes (266 meldingen of 38,3 procent).

Labsir: ‘Vermits peuken het meest voorkomende zwerfvuilfenomeen zijn, hebben onze handhavers proactief en preventief peukenzakjes op zak tijdens hun controles. Daarmee voorkomen ze soms heftige discussies die kunnen leiden tot verbale of fysieke agressie. In de eerste plaats gaan zij immers sensibiliseren, informeren, … in plaats van handhaven. Op vlak van sensibilisering krijgen onze handhavers ook ondersteuning van de gemeenschapswachten, outreachers, grote broers en zussen, verschillende vrijwilligers, …’

In totaal maakten de handhavers 510 bestuurlijke verslagen (BV) op voor de periode van juni 2022 tot en met einde 2023.

Maar liefst 495 verslagen (97 procent) gingen over sigarettenpeuken. Daarnaast waren er ook overtredingen op eetverpakkingen (zes BV of 1,2 procent), het niet opruimen van hondenpoep (één BV of 0,2 procent) en het niet bijhebben van een hondenpoepzakje (acht  BV of 1,6 procent). In zes gevallen (1,2 procent) weigerden overtreders zich te identificeren. Ook de politiediensten worden steeds op de hoogte gebracht alvorens de handhavingsacties plaatsvinden. Bij vier van de 510 overtredingen (0,8 procent) werd de politie gebeld, in twee gevallen (0,4 procent) diende de politie ook effectief tussen te komen. Minderjarige overtreders krijgen steeds eerst een waarschuwing als het gaat over hun eerste inbreuk. Pas bij een tweede inbreuk binnen de twee jaar start er effectief een procedure voor opleggen boete op. Daarin zit ook een verplicht aanbod bemiddeling, en een voorstel tot gemeenschapsdienst indien de bemiddeling niet slaagt. Boetes voor overtreders kunnen oplopen tot maximum 350 euro.

Patrick Princen (Voor Mechelen), schepen van natuur en milieu: ‘Om gericht zwerfvuil tegen te gaan is het ook belangrijk om een correct aanbod te voorzien opdat de Mechelaar zijn afval, met name sigarettenpeuken, correct kan weggooien. Daarom zijn de vuilnisbakken vernieuwd, opdat ze een apart vakje hebben om ook sigarettenpeuken op te vangen.’” Maar ook steeg de totale éénmalige opvangcapaciteit met 31,5 procent, van 66 180 naar 87 000 liter. Tegelijkertijd daalde het aantal vuilnisbakken met 61 procent van 1103 eenheden naar 436 stuks, in vier jaar tijd. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten