• 27/05/2024

Sibelco breidt samenwerking met Natuurpunt uit in kader van duurzaamheidsprogramma

MOL – Na de overdracht van ‘Schansheide’ in Mol/Dessel aan Natuurpunt eerder dit jaar,  wordt nu ook het natuurgebied ‘Maatheide-Blokwaters’ in Lommel door Sibelco overgedragen aan Natuurpunt. Vandaag kondigde Sibelco een nationaal partnerschap aan, dat ondertekend werd met Natuurpunt. Met deze samenwerkingen wil Sibelco via haar
duurzaamheidsprogramma bijdragen aan de lokale omgeving, natuurbeheer, biodiversiteit en de natuur in het algemeen.

Sibelco – wereldleider in materiaaloplossingen en Europese leider in de glasrecyclage is al meer dan 150 jaar actief in de Kempen. Sibelco engageert zich om binnen de mogelijkheden van haar ontginningsgebieden en eigendommen optimaal in te zetten op natuurontwikkeling, in nauwe samenwerking met Natuurpunt, partners en overheden. Vanochtend ondertekende Sibelco in ’t Kristallijn in Mol een engagement en charter met Natuurpunt; een uitbreiding van een samenwerkingsverbond waarmee het bedrijf een positieve impact op de lokale natuur brengt in het kader van haar duurzaamheidsprogramma. Dit partnerschap is een directe aanvulling op de al eerder aangegane internationale samenwerking tussen Sibelco en Birdlife (Natuurpunt is de Vlaamse partner van Birdlife International).

Als onderdeel van Sibelco’s duurzaamheidsstrategie werd dit jaar het gebied ‘Schansheide’ (zie foto) al in beheer gegeven aan Natuurpunt. ‘Schansheide’ wordt beheerd door het team van Natuurpunt Netebronnen en vormt een belangrijk heidegebied voor de heivlinder. Jaarrond is dit gebied ook een belangrijke plek voor tal van watervogels (steltlopers, reigers, aalscholvers). In de winter zijn er soorten die vanuit het hoge noorden komen overwinteren, zoals de toendrarietgans. ‘Schansheide’ werd recent zelfs tot ‘Wandeling van het Jaar 2023’ van de provincie Antwerpen gekroond.

Sibelco draagt ook een ander gebied, ‘Maatheide-Blokwaters’ in Lommel, over in beheer aan Natuurpunt Lommel. ‘Maatheide-Blokwaters’ werd al optimaal ingericht voor de rugstreeppad door het aanleggen van een natuurcorridor met waterhoudende vennen, stuifduinen en heidevegetatie. Ook voor de gladde slang werd het leefgebied verder geoptimaliseerd, door het creëren van structuur: open plekjes, afgewisseld met heide en grassen. Het gebied zal bovendien als natuurkern worden meegenomen in Bosland. Naast de voorstelling van verschillende natuurpuntprojecten, maakte Sibelco van de gelegenheid gebruik om ook andere duurzaamheidsprojecten waar het aan meewerkt in de schijnwerpers te zetten, zoals de ‘Klimaatplassen’ en de ‘Bosteller’.

Bart Vangansbeke, voorzitter van Natuurpunt: ‘De natuur in Vlaanderen is sterk versnipperd. Elk stukje natuur dat er bij komt, dient als verbinding tussen grotere gebieden. Sibelco geeft ons de mogelijkheden om op hun eigendommen inspanningen te leveren om de natuur te versterken. Naast het opzetten van natuurherstelprojecten met droge heide en stuifduinen zijn de doelsoorten, gladde slang en rugstreeppad, Europees beschermde soorten. Deze zijn enorm gebaat bij het optimaliseren van hun leefgebied in Maatheide-Blokwaters.’

Cathy Blervacq, Vice President Sustainability bij Sibelco: ‘Met dit Natuurpunt partnerschap willen we ons verder op de kaart zetten als een betrouwbare bos-en natuurbeheerder in Vlaanderen. Alles wat Sibelco onderneemt, wordt ondersteund door een robuust duurzaamheidskader waarin we de economische prestaties in evenwicht houden met het milieu en onze sociale verantwoordelijkheid. Het is voor ons erg belangrijk dat projecten steeds tot stand komen in overleg met alle betrokken partijen en er goede oplossingen worden uitgewerkt. Deze projecten tonen opnieuw hoe overleg bijdraagt aan sterke realisaties. Dankzij Natuurpunt en hun beheerprogramma’s kunnen onze ontginningsgebieden een hogere biologische waarde krijgen en bijdragen tot de groei van de lokale biodiversiteit.’ (EM / Foto Sibelco)

Een overzichten van de projecten van Sibelco vind je in dit filmpje:

https://vimeo.com/871060519/7bee020a54?share=copy

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten