• 16/07/2024

Schuttershofstraat wordt autoluwe winkelstraat met eigen identiteit

ANTWERPEN – Het district en de stad Antwerpen vernieuwen de Schuttershofstraat. Ze wordt een autoluw winkelerf met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en plaats voor terrassen. Zo kan de Schuttershofstraat verder uitgroeien tot een winkelstraat met een eigen identiteit, uitstraling en aantrekkingskracht voor ondernemers en winkelaars. De projectdefinitie, het concept en de mobiliteitsvoorwaarden werden goedgekeurd, de werken kunnen waarschijnlijk in de loop van 2022 van start gaan.

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA): ‘De huidige inrichting van de Schuttershofstraat is niet aangepast aan de vele voetgangers en fietsers in deze drukke winkelstraat. Zo zijn de voetpaden te smal, kunnen voetgangers door de doorlopende parkeerstrook moeilijk oversteken en is er geen ruimte voor stadsmeubilair zoals banken of vuilnisbakken. Met de heraanleg wil het district Antwerpen dat verhelpen en tegelijk de specifieke identiteit van winkelstraat voor het luxesegment in de verf zetten.’

De vernieuwde Schuttershofstraat zal een autoluw ‘winkelerf’ zijn, aangelegd volgens de principes van een woonerf. Door een gelijkgrondse aanleg van gevel tot gevel, zonder hoogteverschil tussen voetpaden en rijbaan, krijgen zachte weggebruikers extra ruimte en comfort. Zij mogen de volledige breedte van de straat gebruiken.

Koen Kennis (N-VA), schepen van mobiliteit: ‘Auto’s blijven toegelaten, enkelrichting naar Hopland toe, maar mogen maximaal twintig kilometer per uur rijden en alleen maar parkeren in de gemarkeerde parkeervakken. De heraangelegde straat krijgt asverschuivingen om het autoverkeer te laten vertragen.’

‘Horecazaken hebben de mogelijkheid om een terras te plaatsen tegen hun gevel of op het parkeervak voor hun deur. Via de stad kunnen de uitbaters hiervoor een aanvraag indienen.

Kennis: ‘Behalve een herinrichting krijgt de straat ook nieuwe verlichting en een gescheiden rioleringsstelsel. Dankzij de herinrichting zal ook het regenwater, vooral rond de bomen, lokaal infiltreren in de bodem.’

De projectdefinitie werd opgesteld in samenwerking met de bewoners, ondernemers en retailvastgoedeigenaars van de straat. De laatste twee kregen ook al het concept te zien, wat zorgde voor positieve reacties en enkele suggesties voor de verdere uitwerking van de plannen.

Kennis: ‘De bewoners kunnen een online enquête invullen over de toekomstige inrichting, ze krijgen daar deze week een brief over. Dat is het startschot voor het verdere participatietraject waarin stad en district de bewoners, ondernemers en retailvastgoedeigenaars nauw zullen betrekken.’

Nu de projectdefinitie, concept en mobiliteitsvoorwaarden zijn goedgekeurd, wordt alles uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer, kunnen de werken waarschijnlijk in de loop van 2022 van start gaan. (EM / Foto FB)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten