• 27/05/2024

Schoolwerkers en onderzoekers delen ervaringen tijdens inspiratieavond rond kinderraden

ANTWERPEN – Karel de Grote Hogeschool en Stedelijk Onderwijs Antwerpen hielden vanavond een inspiratieavond rond kinderraden in de bistro van De Pit. In een kinderraad geven kinderen mee vorm aan het beleid op hun school of de beleidsvorming binnen de organisatie waar ze hun vrije tijd doorbrengen. Tijdens deze inspiratieavond deelden schoolwerkers en onderzoekers hun ervaringen en gingen ze in debat over de beste manier om kinderen hun stem te laten horen. Jinnih Beels (Vooruit), schepen van onderwijs en jeugd, lichtte toe waarom en hoe de stad Antwerpen inzet op kinderparticipatie.

Onderzoek toont aan dat kinderen vaak het gevoel hebben dat hun visie en mening niet serieus worden genomen. Om daar verandering in te brengen, hebben KdG en Stedelijk Onderwijs Antwerpen een project op poten gezet om meer duurzaamheid, inclusie en beleidsimpact te creëren via kinderraden. Dit zogenaamde GOTALK-project loopt sinds september 2023 in twee Antwerpse basisscholen, basisschool De Prins uit de Prinsstraat en basisschool De Musica in de Lange Riddersstraat.

Anouk Van Der Wildt, onderzoekster aan KdG: ‘Als GOTALK team hebben wij onze aanpak voorgesteld aan kinderen en gevraagd aan de deelnemers om die aanpak te verbeteren. De kinderen van de kinderraad kwamen met het idee om de volwassenen op hun scholen een contract te laten tekenen. In dat contract moest staan dat de suggesties van de kinderraad steeds serieus overwogen moesten worden en dat kinderen na een beslissing van de volwassenen wilden weten waarom een suggestie wel of niet uitgevoerd zou worden.’

‘Vanuit onderzoek wisten wij al dat de stem van bepaalde groepen kinderen luider klinkt dan van andere. Kinderen die vaker uit de boot vallen zijn jongere kinderen, kinderen met een minder evidente thuissituatie, kinderen met een beperking en kinderen met migratieachtergrond. Eén van de uitdagingen van het GOTALK project is om de stem van die kinderen luider te laten klinken. Wanneer we dat vraagstuk voorlegden aan de kinderraden, bleek dat kinderen direct wisten wie we bedoelden. Ze refereerden naar ‘de kinderen van de achtergrond’ en waren direct gemotiveerd om ons te helpen ook hun stem luider te laten klinken. Aan het einde van dit schooljaar bundelen we de inzichten en vertrekken die naar Italië, waar onze Italiaanse projectpartners ze volgend schooljaar gaan uittesten in hun basisscholen. En hier in Antwerpen zal volgend schooljaar de methode landen die op dit moment wordt uitgewerkt in Italië, met jongeren uit het secundair.’

Joris Kun, verantwoordelijke coördinator van de voor- en naschoolse opvang voor het Stedelijk Onderwijs: ‘Waarom hebben wij als AGSO ervoor gekozen deel te nemen aan het GO-TALK-project? Dit is geen losstaande beslissing, maar eerder een natuurlijke stap voortkomend uit onze actieve investeringen in het BOA-decreet dat zich buigt over de kwaliteitsvolle vrijetijd voor kinderen. Het GO-TALK project baseert zich op dit decreet, dat vandaag de dag volop in pilootfase en uitrol is in Antwerpen. Het is een kans om te onderzoeken op welke manier de kindparticipatie effectief kan leiden tot beleidsvoering of -beïnvloeding. Onze overtuiging is dat de synergie tussen deze twee initiatieven elkaar kan versterken en zo een nog doeltreffendere implementatie en uitvoering mogelijk maakt.’

 ‘Wij geloven hartstochtelijk in de kracht van kwaliteitsvolle vrije tijd voor kinderen. Omdat deze vrije tijd niet alleen een pauze is tussen schooluren en -dagen, maar een essentieel onderdeel van hun totale ontwikkeling. Onze betrokkenheid bij dit project is niet enkel een participatie, het is een belofte aan de kinderen van onze scholen, aan hun ouders, en aan de samenleving als geheel. Het is een commitment om kinderen niet alleen de mogelijkheid te geven om hun stem te laten horen, maar ook om die stem te laten resoneren in beleidsvorming, met hun eigen vrije tijd en de bijhorende behoeften en wensen, als kompas.’ (EM / Foto Freepik)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten