• 20/06/2024

Schepencollege voert opruimactie in Antwerpen, Leugenbergbrug verdwijnt

ANTWERPEN – Op initiatief van Els van Doesburg (N-VA), schepen voor stads- en buurtonderhoud, raapte het Antwerpse schepencollege vanochtend zwerfvuil in het kader van World Cleanup Day.

Het was uiteraard een symbolisch opruimmoment in de nabije omgeving van het stadhuis. De initiatiefneemster zelf diende zich te beperken tot het aanmoedigen van de burgemeester want ze heeft af te rekenen met een gebroken pols. Van Doesburg: ‘Elke dag zetten de medewerkers van de dienst Stadsreiniging zich in door in weer en wind de Antwerpe straten en pleinen proper te maken en proper te houden. Naast het ophalen van het huisvuil wordt er dagelijks manueel en machinaal geveegd, sluikstort opgehaald, graffiti verwijderd… Verder ondersteunt de stad duizenden straatvrijwilligers die zich dagelijks engageren, door rode vuilniszakken voor zwerfvuil ter beschikking te stellen. Het is niet meer dan logisch dat ook het schepencollege hier mee zijn schouders onder zet. Door zelf het goede voorbeeld te geven, wil het college een sterk signaal sturen naar Antwerpenaars en tonen dat een propere stad mogelijk is als iedereen een steentje bijdraagt.’ Bedoeling is dat elke Antwerpenaar dagelijks tien minuten afval opruimt.

Het Antwerpse college keurde het voorontwerp voor de afbraak van de Leugenbergbrug in Ekeren goed. De verouderde brug zal vervangen worden door een verkeersveilige verbinding naar de A12 en Kapellen.

De afbraak van de brug zal gebeuren in de loop van 2024, waarna de Kloosterstraat rechtstreeks zal aangesloten worden op de op- en afrit van de A12. Het is een project van het Agentschap wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met de stad Antwerpen, het district Ekeren en de provincie Antwerpen. Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Maar het gaat om veel meer dan enkel een autoproject. Iedereen die de huidige Leugenbergbrug kent, weet dat het fietspad dat daar ligt niet langer voldoet aan hedendaagse standaarden. De afbraak van de brug maakt dat we kunnen zorgen voor veilige en comfortabele fietspaden, zoals we die ook in de ruime omgeving rond het centrum van Ekeren aanleggen.’

De nieuwe Kloosterstraat met aparte dubbelrichtingsfietspaden zal, bij het verlaten van de Kloosterstraat vanuit Ekeren, links afbuigen naast de huidige Leugenbergbrug. In plaats van over de spoorlijn te fietsen, zal men er onder gaan. Aan de sleuf van de A12 komt een T-vormig kruispunt met lichten voor beide rijrichtingen, vanuit Ekeren en vanuit Hoevenen. Kennis: ‘Door deze  aansluiting zal het verkeer veiliger verlopen. Door het verdwijnen van de brug komt ook ruimte vrij voor een herinrichting voor en in samenspraak met de buurt. In een eerste fase zal de waterloop het Schijn terug opengelegd worden.’ Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA): ‘De afbraak van de brug naar Leugenberg en het doortrekken van de Kloosterstraat richting de sleuf van de A12 levert voor Ekeren veel winst op op vlak van verkeersveiligheid, fietscomfort en leefbaarheid. De ruimte aan de vroegere brug die vrijkomt willen we invullen met twee hectare nieuw park.’  In een volgende fase komt er een infomoment voor de bewoners en wordt een definitief ontwerp opgemaakt. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten