• 04/03/2024

Samenwerkingsverbanden ivm kinderopvang in Antwerpen, Berchem en Deurne

ANTWERPEN – Stad Antwerpen lanceerde eerder dit jaar een oproep naar scholen die via een samenwerkingsverband de kwaliteit en toegankelijkheid van hun voor- en naschoolse opvang willen optimaliseren. Elk kind heeft namelijk recht op een kwalitatieve opvang die hen alles biedt om zich spelenderwijze te ontwikkelen. De resultaten van die oproep, vier samenwerkingsverbanden tussen scholen, zijn nu bekend.

De Antwerpse scholen nemen een grote maatschappelijke rol op door het organiseren van voor- en naschoolse opvang, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. De stad wil die scholen erkennen en ondersteunen in deze rol, die ook kadert binnen de doelstellingen van de Vlaamse overheid en het bestuursakkoord van de stad. Daarom lanceerde ze een oproep naar scholen die willen samenwerken om dit doel te bereiken.

Scholen konden ervoor kiezen samen te werken binnen het eigen net of in de buurt van hun school, al dan niet met een ondersteunende organisatie. Jinnih Beels (Vooruit, zie foto), schepen voor jeugd en onderwijs: ‘We blijven als stad de voor- en naschoolse opvang verder stimuleren. Die voor- en naschoolse opvang, georganiseerd door scholen zelf of in samenwerking met partners, is voor veel ouders cruciaal. Om de kwaliteit, maar ook de kind- en ouderbetrokkenheid te vergroten, zetten we daar extra financiering tegenover voor een aantal pilootscholen. Het voorziene kansentarief moet elk gezin de kans geven om op dit aanbod in te tekenen.’

De oproep van de stad resulteerde in vier samenwerkingsverbanden. Drie stedelijke basisscholen (Musica, Alberreke, De Wereldreiziger) in Antwerpen centrum gaan wijkgericht samenwerken.  Schoolbestuur Ankerwijs vzw zet een samenwerking op met haar basisscholen Het Hinkelpad, De Knikkerbaan en De Merode in Berchem. Er komt een samenwerking van vijf stedelijke basisscholen in Deurne (Koekatoe, De Kangoeroe, De Speelvogel, Het Baronneke én buitengewoon onderwijs De Leerexpert in de Schotensesteenweg). Koraal vzw zet een samenwerking op met freinetschool Het Avontuur, vrije basisschool Heilige Familie en vrije basisschool Afrit Zuid in Berchem en Antwerpen.

De stad voorziet middelen om een kwaliteitscoördinator aan te stellen die instaat voor de organisatie en kwaliteit van de voor- en naschoolse opvang. Deze kwaliteitscoördinatoren worden tijdens de pilootprojecten begeleid door de stad in het traject naar een kwalitatievere opvang. Hierbij wordt gefocust op inspraak en participatie van kinderen, ouderbetrokkenheid en het linken naar het pedagogisch project van de school.

Ook voor het invoeren van een kansentarief van 0,20 euro per halfuur in de voor- en naschoolse opvang voorziet de stad middelen.  Zes scholen (negen vestigingsplaatsen) gaan daarmee aan de slag vanaf het schooljaar 2022-2023 stedelijke basisschool Musica in de Lange Ridderstraat, stedelijke basisschool Alberreke in de Alberstraat, stedelijke basisschool De Wereldreiziger in de Quellinstraat en Katholieke scholengroep Ankerwijs vzw, met de basisscholen Het Hinkelpad, De knikkerbaan en De Merode in Berchem. Naast het wegnemen van de financiële drempel via het invoeren van een kansentarief wordt ook aan het verlagen van andere drempels gewerkt. Die drempels zijn er op verschillende vlakken: financieel, communicatief, mentaal, fysiek, … (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten