• 18/07/2024

Rioleringsproject in Achterbos en realisatie fietsverbinding met centrum Mol

MOL – De Vlaamse overheid leverde een omgevingsvergunning af voor de realisatie van een groot rioleringsproject in Achterbos en de realisatie van een veilige fietsverbinding met het Centrum van Mol. Het project omvat verschillende delen.

Nu de omgevingsvergunning is verleend, kunnen het gemeentebestuur, Pidpa, Aquafin en het studiebureau verder met de opmaak van het aanbestedingsdossier. Dit aanbestedingsdossier bevat de voorwaarden die in de omgevingsvergunning werden opgelegd. Na goedkeuring van het aanbestedingsdossier door de gemeenteraad kan men op zoek gaan naar een aannemer die de werken zal uitvoeren. Als alles verloopt zoals gepland, kan men in de zomer een aannemer aanstellen. In dat geval starten de werken dit najaar.

Het project bestaat uit twee grote onderdelen. Omwille van de technische verwevenheid van beide projecten, gebeurt de uitvoering gebundeld. Het eerste project omvat de vernieuwing en uitbreiding van het pompstation van Aquafin in de Boeretangsedreef. Dit pompstation leidt al het afvalwater van Achterbos en Sluis naar het waterzuiveringsstation in de Borgerhoutsendijk. Naast de vernieuwing van het pompstation is een nieuwe, grotere persleiding nodig volgens een tracé dat loopt vanuit de Boeretangsedreef via de Peperstraat, Goorstraat, Sint-Apollonialaan en de Postelarenweg (richting Tortelstraat).

Op dit moment ligt in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) nog een oude riolering in de bermen en onder de bomen. Het afvalwater en regenwater wordt er met één rioleringsbuis afgevoerd richting het waterzuiveringsstation. De oude riolering moet vervangen worden door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Het regenwater van de woningen en de wegverhardingen wordt in andere grotere buizen verzameld en naar de Millegemloop (oude Waterbroekloop) geleid. Ter hoogte van de Millegemloop wordt een nieuw bufferbekken aangelegd dat het regenwater vertraagd loost in de Millegemloop.

De vernieuwing van de riolering biedt een kans voor een bovengrondse heraanleg van de Sint-Apollonialaan en de Sterrenstraat. De heraanleg voorziet vrijliggende fietspaden aan beide zijdes over de volledige lengte van de Sint-Apollonialaan. Naast de vrijliggende fietspaden legt men een voetpad aan tussen de Ambachtsstraat en de Nijverheidsstraat. Men maakt van de werken gebruik om de bestaande rijbaan en de fietspaden langs de Postelarenweg (deel tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) te vernieuwen.

De bypass tussen De Rooy en de Sint-Apollonialaan verdwijnt. De heraanleg van de Sint-Apollonialaan biedt de kans om het kruispunt Keirlandse Zillen – Sint-Apollonialaan – Nijverheidsstraat te herbekijken. In het nieuwe ontwerp zal de as Keirlandse Zillen – Nijverheidsstraat maximale doorstroming krijgen. Naast de vernieuwing van het pompstation in de Boeretangsedreef, loopt de nieuwe grotere persleiding volgens een ander traject richting waterzuiveringsstation. Men kiest voor een traject via de Sint-Apollonialaan, waardoor de aanleg van de persleiding samen met de heraanleg van de Sint-Apollonialaan kan verlopen. Wanneer de aannemer is aangesteld, bereidt het lokaal bestuur de start van de werken voor. Vooraleer de werken starten organiseert men een bewonersvergadering. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten