• 14/04/2024

Ringpark Het Schijn krijgt extra overkappingen in Borgerhout en Deurne

ANTWERPEN – Ringpark Het Schijn krijgt verder vorm. Het voorontwerp voor de twee bijkomende overkappingen in het park is goedgekeurd en stad Antwerpen maakt ook een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor het Ringpark. Het college keurde de start- en procesnota voor dat RUP goed, en de ambitie is om tegen eind 2025 een definitief ontwerp te hebben.

Ringpark het Schijn is het park dat start aan de zuidkant van Schijnpoort en zuidwaarts doorloopt tot aan het Rivierenhof. De rivier het Schijn en de Schijnvallei spelen de hoofdrol in het park. De waterloop wordt opnieuw helemaal bovengronds gelegd en vertakt, met twee eilanden en glooiende oevers. De bestaande toegangen tot het park worden buurtpleinen. In maart 2023 besliste het Antwerpse stadsbestuur in samenspraak met Vlaanderen om vijf extra overkappingen te voorzien op de Ring. Twee van die vijf zullen zich in Ringpark Het Schijn bevinden: Kap Schijnvallei en de verlenging van Kap Hof Ter Lo. Daarvan is nu het voorontwerp goedgekeurd.

De bijkomende kap Schijnvallei bevindt zich achter de Ten Eekhovelei, tussen het Aansluitingscomplex Schijnpoort en de Kap Schijnpoort. De kap heeft een lengte van circa 590 meter en loopt over de Antwerpse Ring in de noordelijke rijrichting. De onderbouw wordt ontworpen door Lantis en bestaat uit een gesloten kokerconstructie voor de oprit vanaf het Aansluitingscomplex Schijnpoort, die aansluit op een halfopen luifelconstructie over de snelweg.

De bovenbouw wordt ingericht als een landschappelijke parkruimte die deel uitmaakt van de Schijnvallei. Op de bijkomende ruimte van de kap is plek voor een ligweide en natuur, en sport- en spelinfrastructuur, in het bijzonder voor urban sports. Het Ringfietspad schuift mee op richting de Ring en maakt vanop de kap verbinding met een ongelijkvloerse kruising over de Schijnpoortweg. Daarnaast ontstaat dankzij de integratie van deze kap de mogelijkheid om een verbinding te realiseren tussen het Ringpark en Borgerhout intra muros. Op termijn wordt de hele Schijnvallei achter de Ten Eekhovelei een groene ruimte om rustig te kuieren langs het water, waarin ook de huidige volkstuintjes een plek krijgen.

Kap Hof Ter Lo, een overkapping over beide rijrichtingen van de Ring, wordt verlengd in noordelijke en zuidelijke richting. Naar het noorden met circa twintig meter over beide rijrichtingen. Naar het zuiden met circa 75 meter over de zuidelijke rijrichting, en met circa 55 meter over de noordelijke rijrichting. De onderbouw wordt ontworpen door Lantis en bestaat uit een gesloten kokerconstructie over de snelweg.

De bovenbouw wordt ingericht als een landschappelijke parkruimte met een uitkijkpunt. Op de bijkomende ruimte van de kap is plaats voor een ligweide met kunstheuvel, volkstuinen en een multisportveld. Deze kap vormt de belangrijkste verbinding tussen Borgerhout intra muros en Deurne-Noord. Vanaf de kap wordt een ongelijkvloerse verbinding gemaakt met Spoor Oost over de Noordersingel. Vanaf het zuiden van de kap ontstaat een potentiële verbinding naar de Turnhoutsebaan via de snelwegberm.

Het Ringpark ligt tussen de huidige Ring en een dichtbevolkte woonwijk. Om het park wezenlijk deel te laten uitmaken van de stad moet ook het omliggende stedelijke weefsel aangepast worden. Zo wordt het park verbonden met de omliggende wijk. Die verbinding zal de vorm aannemen van nieuwe stadsdelen die samen met de Ringparken een heuse Ringstad doen ontstaan, langs de randen van de overkapping van de Ring. De nieuwe ontwikkelingen creëren kansen voor betere toegangen, sociale controle en levendigheid. (EM / Simulatie Ontwerpteam Ringpark Het Schijn)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten