• 18/05/2024

Ringdagen op moment dat Oosterweelwerken dreigen stilgelegd te worden

ANTWERPEN  – Bij de start van de Ringdagen in het MAS organiseerden Stad Antwerpen, intendant Alexander D’Hooghe, stRaten-generaal, Ringland en Ademloos een persmoment waarop de stand van zaken in verband met de Ringparken uit de doeken werd gedaan. Even voor de persconferentie begon, kwam het bericht binnen dat de werken, wellicht opnieuw stopgezet moeten worden.

De Raad van State schorste immers voor de tweede keer de technische verslagen voor het grondverzet van de Oosterweelwerken. Het deed dat als antwoord op een spoedprocedure, aangespannen door Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, burgercollectief Grondrecht en activist Thomas Goorden. De Raad van State stelt vast dat er geen bodemsaneringsplan en is dat de veiligheidsberm bij 3M niet is vergund als afvalstort. Greenpeace hoopt dat de werken dit keer worden stilgelegd tot de vervuiling volledig is aangepakt.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Ik betreur deze uitspraak maar verder ga ik hier niet op reageren. Ik kan alleen maar zeggen dat Lantis saneringswerken uitvoert en vervuiling opruimt waar het zelf geen fout aan heeft.’ Waarna kon worden overgegaan naar de orde van de dag: de Ringdagen. ‘Er is het laatste jaar ontzettend veel werk verzet in het uitwerken van concrete plannen voor de Ringparken op rechteroever. Voor de Oosterweelverbinding zijn daar ook de eerste werken van start gegaan. Overheden, experten en burgerbewegingen blijven, ook na vijf jaar Toekomstverbond, samen reuzenstappen zetten in het transformeren van de hele Ringzone. We willen dit werk graag voorleggen aan de Antwerpenaren. Want de dialoog blijft centraal staan in dit proces: alleen samen kunnen we De Grote Verbinding realiseren.’

Manu Claeys van stRaten-generaal: ‘Het zwaarste deel ligt achter de rug. Vanaf 2024 gaan de mensen concrete resultaten zien en we begrijpen dat iedereen daarop zit te wachten. De belangrijkste werken moeten klaar zijn tegen 2028. Na een bevraging bleek dat 80 procent van de deelnemers de Oosterweelwerken associëren met meer groen in de stad. Dat betekent dat wij onze job hebben gedaan. En het allerbelangrijkste: de Ringparken zijn uitgetekend door 800 mensen, die uitstekend hebben samengewerkt.’

‘We zijn niet voor niets bezig met de Werf van de eeuw. De realisaties op Linkeroever zitten niet alleen perfect op schema, bovendien hebben ze niet meer gekost dan geraamd. Zelfs in Nederland neemt men een voorbeeld aan onze aanpak waarbij specialisten, ambtenaren en gewone burgers met elkaar in dialoog gaan. In Amsterdam gaan ze nu op dezelfde manier sociale debatten aangaan. Het belangrijkste is dat de neuzen in dezelfde richting blijven wijzen. Ook Vlaanderen gaat volop voor ons project en zal eind dit jaar een bijkomende 2,5 miljard euro uittrekken voor de Tijsmanstunnel, het uitwerken van het sneltramnetwerk en om de bijkomende kosten te financieren.’

Tijdens de Ringdagen op de wandelboulevard van het MAS kan men  de laatste plannen voor de Ringparken, de Schelde-oeververbinding en de Oosterweelverbinding ontdekken, en vragen stellen aan de ontwerpers of de projectleiders. Ook de burgerbewegingen zijn van de partij en geven een inkijk in hun werking en voorstellen. Je kan er vanavond nog terecht tot 20 uur en morgen woensdag doorlopend tussen 14 en 20 uur.

Edwin MARIËN

Foto: De Grote Verbinding (Ringpark Zuid)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten