• 19/06/2024

Reuzenrad aan Steenplein blijft nog even staan, nieuw ponton aan MAS

ANTWERPEN – De uitbater van het reuzenrad aan het Steenplein zal in samenspraak met stad Antwerpen het rad gratis beschikbaar stellen voor scholen. Dit doen ze vanaf maandag,  zolang de geplande werken aan de Scheldekaaien dit toelaten. Op weekdagen vanaf 11 uur kunnen leerlingen die op uitstap zijn een gratis rit krijgen op het reuzenrad. Alle klassen van het lager en het secundair onderwijs uit alle schoolnetten kunnen van deze regeling gebruik maken. Stad Antwerpen wil kinderen en jongeren zo de kans geven deze unieke ervaring mee te maken om de stad vanuit de lucht te bewonderen.

De uitbater van het reuzenrad aan het Steenplein biedt, in samenspraak met de stad, de kans aan leerlingen uit alle schoolnetten van het lager en secundair onderwijs die op uitstap zijn om een gratis rit te maken op het rad. Dit kan enkel op weekdagen tijdens de schooluren, uitgezonderd de schoolvakanties, als ze begeleid worden door een leerkracht die zich identificeert met een lerarenkaart of ander schooldocument.

Deze regeling loopt tot en met mei. Mogelijks breken ze het reuzenrad al sneller af, indien  het rad niet meer toegankelijk is door de geplande werken aan de Scheldekaaien dit voorjaar. Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘Kinderen die tijdens een schooluitstap Antwerpen beter leren kennen, krijgen nu een buitenkans om het hart van onze binnenstad vanuit een ander perspectief te bekijken. Het reuzenrad biedt een mooie meerwaarde om op een leuke, speelse manier stil te staan bij onze rijke geschiedenis en de groei van onze stad.’ Het reuzenrad van 55 meter hoog vormt al enkele jaren een vast onderdeel van de Winter in Antwerpen.

Stad Antwerpen sloot een overeenkomst met Port of Antwerp-Bruges, waarmee de stad de bediening van de bruggen rondom het Eilandje overneemt. Dit doet ze na een grondige studie naar de optimalisering van de werking van het stadshavengebied. De stad plaatst dit voorjaar ook een nieuw ponton ter hoogte van de Nieuwpoortkaai aan het MAS. Dit ponton draagt niet alleen bij aan de veiligheid aan het dok, maar schept ook extra mogelijkheden voor het Bonapartedok. Deze acties kaderen in de verdere ontwikkeling van het stadshavengebied, zoals uitgetekend in het Stadshavenplan 2020-2023.

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor haven en stadsontwikkeling: ‘We willen de Antwerpenaar in deze legislatuur dichter bij ‘zijn’ Schelde en dokken brengen. De overdracht van de brugbediening van Port of Antwerp-Bruges naar de stad is goed voor de optimalisering van de werking van de Stadshaven. In dit gebied gebeuren er geen economische havenactiviteiten meer. Kortom, net als de creatie van een nieuw ponton draagt dit initiatief slim bij tot de verdere ontwikkeling van de Stadshaven en het stedelijk gebied waarin deze ligt.’

De Wever: ‘Met deze aanpassingen kunnen we een veel efficiëntere service aanbieden voor zowel bezoekende pleziervaarten als voor weggebruikers die de bruggen willen oversteken. De reistijd van op de Schelde naar het centrum van Antwerpen zal aanzienlijk ingekort worden. Het Bonapartedok aan het MAS kreeg daarenboven recent een herbestemming als recreatie- en evenementendok. Naast de lopende zoektocht voor een uitbater van een zwembad in het dok, biedt de creatie van een extra ponton bijkomende unieke mogelijkheden voor waterbeleving en recreatie. Bovendien wordt de veiligheid in het dok met dit ponton aanzienlijk verhoogd.’ (EM / Foto Victoriano Moreno)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten