• 18/04/2024

Restauratie Sint-Fredegandus, werken verkeersinfrastructuur aan Sint-Anna

DEURNE – District Deurne heeft ‘grootse plannen’ met Sint-Fredegandus aan de Lakborslei. Sint-Fredegandus is een begraafpark, dit wil zeggen dat er niemand meer begraven wordt.

Het is een begraafplaats met een uniek karakter, het Père Lachaise van Antwerpen, waar naast de Deurnese burgemeesters en notabelen, ook één van de stichters van Esso (Ivan Maquinay), de laatste man die ooit geduelleerd heeft in de Wetstraat (J.J. de Laet), de Engel van Antwerpen (Constance Teichmann) en Maria Baers (stichter van de Vrouwengilde, nu Femma) begraven liggen. Voor dat gedeelte wordt een beheerplan opgemaakt.

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA): ‘Vandaag kunnen we maar beperkte middelen, namelijk 50 000 euro, inzetten voor de restauratie van het geklasseerde gedeelte, maar met een beheersplan kunnen wij een beroep doen op middelen van Vlaanderen.’ Voor het niet-geklasseerde gedeelte heeft het district vandaag opdracht gegeven om te onderzoeken hoe men het begraafpark meer toegankelijk kan maken. Sekeris: ‘In het Verenigd Koninkrijk bestaan daar een aantal geslaagde voorbeelden van. We zouden bijvoorbeeld alle grafstenen kunnen verwijderen die geen historische waarde hebben en alle graven die niet meer bezocht worden. Deurne zou een betere (en aantrekkelijkere) doorsteek kunnen creëren tussen Bibliotheek Couwelaar en de Lakborslei. Of, en dat is een oude droom van het district, tussen de Frank Craeybeckxlaan en de Lakborslei. Heel wat mensen staan weigerachtig tegen zo’n plan, het gaat hier tenslotte over een begraafplaats, maar het is een manier om erfgoed te vrijwaren, de sociale controle in het park te verbeteren, een stilteplek te creëren en wie-weet een bijzondere picknickplaats. Sint-George’s Churchyard in London (zie foto) is een voorbeeld van dergelijke aanpak.’

Vandaag zijn op de Halewijnlaan op Linkeroever de werken voor de aanpassing van de verkeersinfrastructuur ter hoogte van het Sint Anna-college gestart.

De wijziging komt er op vraag van de leerlingen van de klas van meester Koen, die na een groepswerk ‘Mens en Samenleving’ contact opnamen met schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Dat leidde in maart vorig jaar tot een overleg tussen de schepen en de kinderen over hoe de omgeving meer op maat van de scholieren te maken. Bijzondere aandachtspunt was daarbij het herverdelen van de ruimte op de erg brede Halewijnlaan, die het voor kinderen moeilijk maakt het oversteken goed in te schatten. Ook wezen de kinderen op conflicten tussen fietsers en autoverkeer dat de middenberm dwarst. Kennis: ‘De kinderen hadden hun huiswerk goed gedaan, en ook tijdens de gedachtenwisseling hoorde ik veel interessante ideeën.’

Nu zullen er op de Halewijnlaan twee oversteekplaatsen met zebrapad (aan de school en aan de brandweerkazerne) aangelegd worden, waarbij ook de middenberm aangepast wordt om het oversteken van de brede laan voor kinderen te faciliteren. Die werken moeten achter de rug zijn op woensdag 1 september, zodat de scholieren vanaf de eerste schooldag vertrouwd zijn met de aangepaste infrastructuur. Kennis: ‘Het fietspad op de middenberm tussen de Blancefloerlaan en de Charles de Costerlaan zal heraangelegd worden, met asfalt in plaats van klinkers. We versmallen de doorsteken voor autoverkeer, wat verkeersremmend zal werken. Alle middenbermen krijgen ook plateau’s voor fietsers, zodat die vanaf dit najaar een vlotte en conflictvrije doorsteek van de Halewijnlaan voorgeschoteld krijgen.’ (EM / Foto N-VA Deurne)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten