• 15/07/2024

Restauratie Hof Ter Linden kan mogelijk dit jaar nog starten

Er is een belangrijke stap gezet in het restauratiedossier van Hof Ter Linden. Door een herverdeling van de eigendom onder de drie partners Stichting Kempens Landschap, lokaal bestuur Edegem en Natuurinvest kunnen de restauratiewerken mogelijk dit jaar nog van start gaan. De gemeente Edegem wordt alleen eigenaar van het kasteel, Stichting Kempens Landschap krijgt het kasteel in erfpacht in toekomstige staat van afwerking en wordt zo bouwheer van de werken. Met deze oplossing kunnen de partners gebruik maken van de maximale restauratiepremie van 2,4 miljoen euro.

Sinds Stichting Kempens Landschap, de gemeente Edegem en Natuurinvest het kasteeldomein in 2012 kochten, is eral heel wat gebeurd. De toekomstvisie voor het domein werd in een beheerplan gegoten en de twee koetshuizen werden omgetoverd in culinaire hotspots. Binnenkort kan ook de restauratie en herbestemming van het kasteel van start
gaan, Daarvoor kende het agentschap Onroerend Erfgoed in 2019 een restauratiepremie toe. Met de premie zou tachtig procent van de restauratiekosten worden terugbetaald.”Daar hing echter een voorwaarde aan vast.”, vertelt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Gemeente Edegem moest de enige eigenaarworden van het kasteel. Zo niet zou de eigen inbreng voorde restauratie, die in totaal wordt geraamd op ongeveer 4 miljoen euro, aanzienlijk hoger liggen. Dat betekende dat we de eigendomssituatie van het kasteeldomein moesten veranderen.”

Edegem eigenaar, Kempens Landschap bouwheer Nu de gemeente Edegem de enige eigenaar wordt van het kasteel, kan ze een erfpacht in
toekomstige staat van afwerking aan Stichting Kempens Landschap toekennen. Zo kan de erfgoedorganisatie de restauratie van het kasteel trekken en coordineren. Natuurinvest, de derde eigenaar van het domein, zal voortaan geen eigenaar meer van het kasteel zijn. De koetshuizen en het park binnen de ringgracht worden eveneens uitsluitend eigendom van
Kempens Landschap en de gemeente Edegem. Natuurinvest wordt dan weer eigenaar van de bossen en een deel van de landbouwgronden buiten de ringgracht. Dat sluit beter aan bij de kerntaak van Natuurinvest.

Van zodra de nieuwe verdeling van de eigendom officieel is, kan de zoektocht naar een aannemer van de werken starten. De restauratiewerken kunnen dit jaar mogelijk nog starten.

Adrian De Weerdt (CD&V): ‘Wij zijn heel tevreden dat er eindelijk stappen worden ondernomen in dit belangrijke dossier, dat het kasteel kan worden gerestaureerd en one aankoop gefinancierd.’

‘Het N-VA-bestuur wenste echter preferentieel het kasteel na renovatie te verkopen. Een verkoop zal het publieke karakter van het volledige domein hypothekeren. Op mijn voorstel besliste de N-VA tijdens de gemeenteraad hun preferentiële piste te verlaten en werd een aangepast raadsbesluit goedgekeurd. Hierdoor behoudt het bestuur alle pistes voor een verantwoorde toekomstige invulling van het kasteel en haar domein.

Fotoreportage Ronny Mullens

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten