• 19/05/2024

Renovatiewerken aan gemeentehuis van Rijkevorsel gaan twee jaar duren

RIJKEVORSEL – Het gemeentehuis van Rijkevorsel, dat dateert van 1987, krijgt een fikse renovatie. De renovatiewerken zijn gericht op het verduurzamen van het gebouw en het optimaliseren van de inrichting. De renovatiewerken starten begin mei en duren ongeveer twee jaar.

De diensten die er gehuisvest zijn, verhuizen naar het OCMW-gebouw in het Prinsenpad (zie foto hierboven) en naar het Klooster naast het gemeentehuis. Vanaf maandag 29 april wordt de dienstverlening aangeboden op de nieuwe locaties. Bob Van den Eijnden (CD&V, derde van rechts op de foto onderaan), schepen van openbare werken: ‘Het vernieuwde gemeentehuis moet functioneel zijn. Bezoekers betreden het gemeentehuis via een inkomsas, waar ruimte wordt voorzien voor doe-het-zelfdienstverlening. De centrale inkomhal met het infopunt voor bezoekers vormt de kern van het gebouw. Van daaruit spreidt de wachtruimte zich uit tot de aansluitende vleugel, waar de gesprekslokalen zich bevinden. Alle dienstverlening op afspraak vindt hier plaats.’ Op de eerste verdieping zijn de raadzaal en een andere zaal toegankelijk voor het publiek voor de openbare vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad. Ook de huwelijken zullen hier plaatsvinden. De overige delen worden ingericht als kantoorruimte en zijn niet toegankelijk.

Van den Eijnden:  ‘Een totaalrenovatie is ook nodig om het gebouw duurzamer te maken. Het materiaalgebruik, de energie- en waterhuishouding en een optimale ruimtebenutting dragen daartoe bij. Ook de buitenzijde van het gebouw wordt aangepakt en de omgeving wordt heraangelegd. De kiosk blijft behouden. Aan de achterzijde van het gemeentehuis zorgt een helling naar de kelderverdieping ervoor dat de kelder een volwaardige bouwlaag wordt.’

Alle administratieve diensten krijgen na de renovatiewerken een plek in het vernieuwde gemeentehuis. Ook de sociale dienst verhuist dan van het OCMW-gebouw naar het gemeentehuis. Alleen de vrijetijdsdiensten blijven in de kantoren in de Leo Pleysierbibliotheek. Het Heemkundig Museum heeft een nieuwe stek gevonden in het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef en keert dus niet meer terug naar het gemeentehuis.


In maart en april wordt het gemeentehuis ontruimd en verhuizen de diensten naar alternatieve locaties. De diensten burgerzaken en onthaal krijgen tijdelijk een plaats in het OCMW-gebouw aan het Prinsenpad, waar momenteel de sociale dienst gehuisvest is. De dienst omgeving, de technische dienst en de ondersteunende diensten verhuizen tijdelijk naar het Klooster naast het gemeentehuis. De gebruikers van het Klooster wijken op hun beurt uit naar andere locaties voor hun activiteiten. De vergaderingen van de gemeente- en de OCMW-raad zullen vanaf maandag 25 maart plaatsvinden in zaal Forsela in de Leo Pleysierbibliotheek. Dat geldt ook voor de huwelijken.

De dienstverlening wordt nog in het gemeentehuis georganiseerd tot en met woensdag 24 april. Alle administratieve diensten, uitgezonderd de clusterbeleving, zijn gesloten op donderdag 25 en vrijdag 26 april. Het onthaal is dan wel telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren. Vanaf maandag 29 april wordt de dienstverlening aangeboden op de nieuwe locaties. De diensten werken uitsluitend op afspraak. Alleen bij het onthaal in het OCMW-gebouw kun je nog terecht zonder afspraak voor het kopen van PMD- en GFT-zakken, het opladen van recyclageparkkaarten en het kopen van VVV-producten.

Er komt een tijdelijke uitbreiding van de parking aan de Helhoekweg en men schildert  parkeervakken op het Prinsenpad om het langsparkeren hier aan te moedigen. Dit gaat gepaard met een tijdelijke snelheidsverlaging naar 30 kilometer  per uur. Vanaf begin mei wordt de omgeving rondom het gemeentehuis volledig afgezet als werfzone. Het Oude Sint-Lenaartsepad naast het gemeentehuis blijft toegankelijk tijdens de werken, net zoals de doorgang naar de ingang van het Klooster. Info hier  (EM / Simulaties Gemeente Rijkevorsel)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten