• 23/06/2024

Rechtbank verwerpt milieustakingsvordering Oosterweel van Greenpeace en omwonenden

ZWIJNDRECHT – Vanochtend heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen beslist de milieustakingsvordering tegen het grondverzet van de Oosterweelverbinding te verwerpen. ‘Er zijn geen manifeste milieuovertredingen die moeten worden gestopt of verworpen’, stelt ze. ‘De eisers tonen ook niet aan dat de VITO-studie die ze contesteren daadwerkelijk fouten bevat’, stelt de rechtbank.

De milieustakingsvordering werd ingesteld door Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden. Grondrecht is een collectief van bezorgde burgers die eisen dat er klaarheid komt over de PFAS-vervuiling in hun leefomgeving en de gevolgen daarvan voor zichzelf, hun kinderen en kleinkinderen. 

Thomas Goorden is een activist, ondernemer en schrijver. Hij stond aan de wieg van de Antwerpse Burgerraad/Burgerlijst en is ‘s lands eerste officiële burgerlobbyist. Hij kreeg als milieuactivist de bijnaam ‘De Kat’ en verdiende zijn strepen onder meer als klokkenluider in het PFOS-schandaal.

De milieustakingsvordering werd in augustus 2021 ingesteld, omdat de coalitie zich zorgen maakte over de Oosterweelwerken die op de Antwerpse Linkeroever werden aangevat. Volgens het collectief vonden die werken plaats in grond die zwaar vervuild is met PFOS, wat risico’s meebrengt voor omwonenden en voor het milieu. Extra reden dus, aldus de coalitie, om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen op de Oosterweelwerf.

De rechter oordeelde in december 2021 dat de vordering van de eisers ontvankelijk was maar oordeelde tegelijkertijd dat Thomas Goorden geen deel kan uitmaken van de procedure. Bovendien wees de rechter het verzoek van de coalitie af om als voorlopige maatregelen de aanbevelingen van de Commissie Grondverzet bindend op te leggen. 

Met de beslissing van vandaag wijst de Rechtbank van Eerste Aanleg de eerdere stellingen van Greenpeace Belgium en een aantal inwoners af en spreekt men ze uitdrukkelijk tegen.

De rechtbank verwerpt de eisen tot stopzetting van een reeks handelingen en het opleggen van een reeks maatregelen, zowel met betrekking tot de uitgegraven gronden als met betrekking tot de onuitgegraven gronden.

 Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van Omgeving: ‘Ik ben tevreden dat de uitspraak er is. De rechtbank stelt zelfs dat het Saneringsverbond dat we afsloten met burger- en milieubewegingen expliciet voor voldoende controlemechanismen zorgt om onnodige risico’s te voorkomen. Een goede zaak.’

Verder stelt de rechtbank: ‘Bovendien blijkt niet dat de tijdelijke opslag aantoonbare schadelijke effecten heeft op het leefmilieu en de gronden dus onmiddellijk verwijderd moeten worden. Er kunnen dus geen manifeste milieuovertredingen worden vastgesteld die moeten worden gestopt of voorkomen.’

Demir: ‘Hangende procedures zorgen voor onzekerheid en hoe sneller die weggewerkt zijn hoe beter. De uitspraak bewijst zelfs dat het Saneringsverbond dat we afsloten met burger- en milieubewegingen van grote meerwaarde is. Ze verwijst expliciet naar de voldoende controlemechanismen van het Saneringsverbond die onnodige risico’s voorkomen. Ik ben nog steeds alle verantwoordelijke organisaties dankboor om samen te werken in het algemeen belang.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten