• 15/07/2024

Raad vergunningsbeslissing heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen Isvag-oven

WILRIJK – Gisteren verklaarde burgemeester Erik Broeckx (N-VA) van Mortsel dat de Isvag-oven in Wilrijk gewoon zal blijven bestaan. Voor alle duidelijkheid: zijn uitspraken gingen over de bestaande oven. Lees ze hier opnieuw: https://antwerpspersbureau.be/isvag-oven-zal-niet-verdwijnen-in-wilrijk-parking-aan-krijgsbaan-mortsel-is-illegaal/. Vandaag kwam minister Zuhal Demir (N-VA, zie foto) met een verklaring, die Broeckx gelijk lijken te geven. ‘De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft geen inhoudelijke bedenkingen bij een verlenging, maar maakte enkel procedurele opmerkingen. Gezien het belang van voldoende verwerkingscapaciteit voor het Vlaamse afval, nemen we de tijd om verder te analyseren welke stappen noodzakelijk zijn vooraleer we een nieuwe beslissing nemen.’

Ondertussen weigert Demir de omgevingsvergunning voor een nieuwe afvalverbrandingsoven van huishoudelijke afvalstoffen. Die zou de bestaande installatie vervangen. De Raad voor Vergunningsbetwisting vernietigde de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwe installatie omdat volgens haar het alternatievenonderzoek van de aanvrager gebreken vertoont. Demir: ‘Isvag is al sinds het begin een beladen dossier met uiteenlopende standpunten. De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat de initiatiefnemer het huiswerk opnieuw moet doen.’

De intercommunale Isvag verwerkt het afval van de stad Antwerpen, de gemeenten Boom, Hemiksem, Mortsel, Niel, Puurs-Sint-Amands en van de 30 Antwerpse randgemeenten aangesloten bij de afvalintercommunale Igean. De Vlaamse Regering gaf in 2020 twee omgevingsvergunningen aan Isvag. Eentje voor de verlenging van de exploitatie van de huidige installatie tot 2027 en eentje voor de bouw van een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk. Na een beroepsprocedure worden beide omgevingsvergunningen vernietigd. Dat wil zeggen dat de minister een nieuwe positieve of negatieve beslissing dient te nemen. De Raad voor Vergunningsbetwisting oordeelt dat voor de nieuwe installatie de voorafgaande beoordeling van de milieueffecten gebreken vertoont. Meer bepaald vindt ze het onvoldoende onderzocht wat de mogelijke andere vestigingsplaatsen kunnen zijn en wat hun milieueffecten zouden zijn. Dat had in het project-MER van Isvag beter onderzocht moeten zijn.

De minister erkent dat bij de afweging in juli 2020 het alternatievenonderzoek een kritiek punt was. Tijdens de behandeling van de aanvraag werden evenwel 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen uitgereikt, waaronder dat van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Om die reden gaf Demir de aanvraag het voordeel van de twijfel. Belangrijke voorwaarde was wel dat Isvag zo ecologisch mogelijk moest zijn en jaarlijks moest aantonen dat de capaciteit noodzakelijk is. Indien dit niet het geval was, zou de minister de capaciteit terugschroeven. Demir legde verder aan Isvag op om bijkomende aandacht te besteden aan de energie-efficiëntie van de nieuwe installatie door een update van haar energiestudie.

De Raad vernietigde ook de vergunningsverlenging voor de bestaande installatie op een administratieve procedurefout, namelijk het niet raadplegen van de gemeente Aartselaar. De Raad maakte verder evenwel geen inhoudelijke bemerkingen bij het dossier en staat toe dat de bestaande installatie minstens nog zes maanden verder kan draaien, in afwachting van een nieuw oordeel van minister Demir. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten