• 23/02/2024

Provincieraad: oppositie vraagt transparantie bij toekenning van subsidies

ANTWERPEN – Het liet zich raden dat het toekennen  van subsidies een discussiepunt zou vormen op de Antwerpse provincieraad. Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): ‘Ik wil in het geval van Sihame  El Kaouakibi (Open Vld) van Let’s go Urban niemand veroordelen. In dit apenland wordt al te vlug met de vinger gewezen naar schuldigen zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is. Zelfs een Johan Vandelanotte krijgt daar geen speld tussen. Het lijkt me onvermijdelijk dat men met geld dat men krijgt minder transparant is dan met gelden die men zelf heeft verdient. Ik zou weleens willen weten of er al precedenten zijn in deze provincie van verenigingen die subsidies hebben moeten teruggeven.’ Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) schetste de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een subsidie te krijgen en had geen weet van misbruiken.

Tijdens de gewone agenda dook dit punt nog eens op. De provincie stimuleert de uitwerking van woonprojecten die de diversiteit en kwaliteit van woningen en de woonomgeving verbeteren. Bijzondere aandacht besteedt de provincie aan ouderen en personen met een beperking: door hen te begeleiden bij de aanpassing van hun woning krijgen zij de mogelijkheid om langer thuis te wonen. De provincie sloot daarom een samenwerkingsovereenkomst met Ferm Thuiszorg vzw. Deze vereniging verleent individueel woningadvies en geeft begeleiding aan inwoners van de provincie. Concreet betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs van het individuele advies of de begeleiding ten laste neemt. Dit is voor een bedrag van 75 000 euro.

Louis Schoofs (Groen) vroeg of Ferm de enige instantie is die zich hierom bekommert. Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘We werken al jaren op deze manier maar ik heb er geen probleem mee om één en ander te bekijken. Er wordt door Ferm een vergoeding gevraagd van 50 euro aan iedereen die gebruikt maakt van deze dienstverlening en inderdaad, zij zijn de enigen die deze diensten aanbieden. In 2020 werden 152 dossiers behandeld. In de voorgaande jaren waren dat vergelijkbare aantallen (156 en 153).’

Diederik Vandendriessche (Groen) stelde aan de gouverneur een mondelinge vraag over de uitkomsten van de gesprekken met de gemeenten en de deputatie over de afbakening van de referentieregio’s . Zoals men weet zijn een heleboel gemeenten niet meteen gelukkig met de regio waartoe zij eventueel gaan behoren. Berx: ‘Uw vraag komt één dag  te vroeg. De betrokken minister, Bart Somers (Open Vld), heeft ons discretie opgelegd. Morgen hebben wij een overleg met hem. Later zal er door zijn diensten over worden gecommuniceerd.’

De provincie hanteert de OESO-norm en investeert jaarlijks 0,7 procent van de gewone begroting in ontwikkelingssamenwerking. Voor 2021 gaat dit over 1 175 000 euro. Het grootste deel gaat naar ontwikkelingsprojecten van vierde Pijlerorganisaties met zetel of werking in de provincie. Er is een bedrag van 350 000 euro voorzien. Aan het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru van BOS+ tropen vzw zal 242 500 euro gegeven worden, voor de provinciale regioprojecten 360 000 euro. Het UNICEF-project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’ in Ivoorkust krijgt 200 000 euro. Verder wordt 11 000 euro opzijgelegd voor het prijzengeld van de Prijs voor Mondiaal Onderzoek. Tenslotte voorziet de provincie nog een werkingsbudget van 11 500 euro voor de verkenning van bosbouwprojecten in het globale Zuiden.

Edwin MARIËN

Foto Vlaams Belang

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten