• 27/05/2024

Provincieraad legt toekomst Groengebied Terhagen vast, Beerse bij BOS+

ANTWERPEN – Op de oude kleiputten in Terhagen (zie foto) mag volgens het gewestplan een golfterrein komen. Om het gebied groen en toegankelijk te houden wijzigt de provincie Antwerpen die bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. De provincieraad stelde daarvoor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Groengebied Terhagen Boom vanmiddag definitief vast.

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening: ‘De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.’

Natuurgebied met zachte recreatie dat is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, mountainbike, spelen, rust- en natuurbeleving. Kleinschalige infrastructuur om het gebied toegankelijk te maken en voor natuureducatie is ook mogelijk. In de kleine zone voor lokale dagrecreatie is ruimte mogelijk voor bijvoorbeeld een visclub of petanquebanen. Er is geen plek voor verblijfsrecreatie, activiteiten met elektronisch versterkte muziek en geluidsproducerende sporten zoals motor-, auto- of schietsport.

Na een procedure van twee jaar stelde de provincieraad vandaag het PRUP definitief vast. De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP en heeft 45 dagen de tijd om het PRUP te schorsen of te vernietigen. Doet ze dat niet, dan publiceert de provincie Antwerpen het PRUP in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na die publicatie gelden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften. Info: www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom.

Het provinciebestuur wil, sinds 2020, klimaatneutraal zijn. Dit doet ze door het beperken van de CO2 uitstoot van de eigen organisatie en CO2 compensatie binnen het eigen provinciale grondgebied. Via een samenwerkingsovereenkomst met BOS+ wordt ook CO2 uitstoot gecompenseerd door bosherstel in Peru én beschermt het provinciebestuur daar 60 000 hectare bestaand bos. 

Lemmens: ‘Zo zorgt de provincie voor het behoud en herstel van Amazonewoud in Peru, in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen. Lokale besturen kunnen aansluiten bij dit partnerschap tussen de provincie Antwerpen en BOS+.” Het gemeentebestuur Beerse sluit aan bij dit partnerschap. Beerse maakt 6 000 euro vrij voor het BOS+ project.

Er werden tevens een reeks projecten voor de regionale landschappen en bosgroepen in de provincie Antwerpen goedgekeurd.

Hierbij werd onder meer 100 000 euro uitgetrokken voor het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB). Via het LOB ondersteunen de Antwerpse Regionale Landschappen de lokale gemeentebesturen met kennis, ondersteuning en middelen voor het onderhoud van Kleine Landschapselementen (houtkanten, hagen, poelen, bomenrijen, holle wegen,…) en 60 800 euro voor het project ‘Netwerk Rivierenland’. Kleine landschapselementen vormen ecologische corridors binnen het landschap en zijn erg belangrijk voor het verhogen van de plaatselijke biodiversiteit. Regionaal Landschap Rivierenland wil dieren en planten meer kansen geven in de regio. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten