• 24/07/2024

Provincieraad debatteert over regiovorming en het dossier Umicore

ANTWERPEN – Bij afwezigheid van gouverneur Cathy Berx moest gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, zie foto) ‘overuren’ maken tijdens de provincieraad van Antwerpen, temeer omdat de toegevoegde mondelinge vragen betrekking hadden op zijn bevoegdheden.

Groen en Vlaams Belang waren kritisch voor de Vlaamse Regiovorming. Diederik Vandendriessche (Groen): ‘We zien door de bomen het bos niet meer. Bovendien stellen wij veel vragen omtrent de regiovorming die bestaande samenwerkingsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld Zwijndrecht met Waas & Dender in het gedrang brengen.’  Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): ‘Dit is niet veel soeps en veel opgewarmde kost. Daarbij valt ook de koppigheid van minister Bart Somers (Open Vld) op. In haar advies – bestaande uit 193 pagina’s + bijlagen – schrijft de gouverneur overigens dat het draagvlak niet erg groot is.’

Lemmens: ‘Het zou zeer goed zijn dat de provincies hun plaats krijgen in het overleg. Wij hebben de expertise in huis om bovenlokale initiatieven te begeleiden. Fietostrades, het waterbeleid, de toeristische regio’s lopen niet gelijk met de voorgestelde regiovorming. Ook de regionale woning- en arbeidsmarkt stemmen er niet mee overeen en dan is er de nog de ontevredenheid in bijvoorbeeld Nijlen, Heist-op-den-Berg en Berlaar. Na het overleg met de gouverneurs werd besloten dat burgemeesters maandelijks moeten rapporteren over de stand van zaken in hun schepencollege en dat de regiovorming tweemaal per jaar op de gemeenteraad moet worden geagendeerd. Tegen 1 januari 2025 moeten de gemeenten hun samenwerkingsakkoorden hebben aangepast aan de nieuwe regio-opdeling. Door het besluit van 12 maart worden heel wat samenwerkingsverbanden uitgesloten. Een decreet bepaalt de werking van de provincies. Het moet duidelijk zijn dat wij projecten als fietsostrades en Merode niet zomaar kunnen stopzetten.’

Het liet zich raden dat ook de Pano-uitzending van vorige week over Umicore voor vragen zou zorgen. Ilse Van Dienderen (Groen), Ann Bakelants (Open Vld) en Rudy Sohier (PVDA) eisten duidelijkheid over de milieuvergunning. In 2014 kwam er een capaciteitsuitbreiding ondanks het negatief advies van het agentschap Zorg (nu Zorg en Gezondheid). Lemmens: ‘Dit klopt maar de PMVC (Provinciale Milieuvergunningscommissie) hield toen rekening met alle adviezen en legde 40 bijkomende voorwaarden op. Ik betreur trouwens dat van Vera Nelen, voorzitter van de medische werkgroep in Hoboken, in de Pano-uitzending een uitsluitend negatief beeld werd opgetrokken. Zij doet haar werk uitstekend en zorgt voor de halfjaarlijkse bloedonderzoeken.’

‘De Vlaamse Overheid heeft besloten om naast die onderzoeken een nieuw project op te starten voor humane monotoring waarbij ook zal worden getest op de aanwezigheid van arseen en mogelijk cadmium in het bloed. Tegen de zomer moet er een projectplan zijn. Het klopt dus niet dat er niks gebeurt. Trouwens, een vergunning opheffen kan alleen maar in uitzonderlijke omstandigheden en die bevoegdheden heeft de provincie niet. Wij kunnen alleen maar strengere voorwaarden opleggen. Daarvoor werd een procedure opgestart op 25 februari. Hemiksem en Antwerpen werden hierover geconsulteerd en gaven ons een antwoord op respectievelijk 4 en 7 maart. Het openbaar onderzoek loopt nog tot maandag 5 april. Het dossier is opvraagbaar en er kunnen bezwaren worden ingediend.’

Edwin MARIËN

Foto: N-VA

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten