• 19/05/2024

Provincie zoekt uitbater voor horecagelegenheid in het Vrijbroekpark

MECHELEN – De provincie Antwerpen zoekt momenteel een huurder voor een horecagelegenheid aan de hoofdingang aan de R. Dessainlaan in Mechelen. Momenteel wordt het gebouw nog gerenoveerd, maar na de oplevering van de bouwwerken zal het gebouw casco ter beschikking worden gesteld. Zo kan de uitbater zelf instaan voor de inrichting van het pand.

Het Vrijbroekpark in Mechelen is een groene long vlakbij het centrum van Mechelen. Het is een unieke plaats om te wandelen, te genieten op een terrasje, te spelen, te sporten of om te genieten van de plantencollecties.

Het Vrijbroekpark trekt elke dag heel wat bezoekers aan uit de omgeving van Mechelen en ver daarbuiten. Het park beschikt over een groot aantal faciliteiten en er vinden uiteenlopende activiteiten en evenementen plaats. Met het openstellen van de zogenaamde hotelruïne eind 2024 staat er opnieuw een project op stapel dat een breed (inter)nationaal publiek kan aantrekken.

Het park is dan ook een unieke locatie om een horecagelegenheid uit te baten. Momenteel wordt het pand gerenoveerd zodat het opnieuw de uitstraling krijgt van het oorspronkelijke gebouw van de wereldtentoonstelling in 1935. De oplevering van het gebouw is voorzien medio september 2024.

De provincie Antwerpen heeft een procedure opgestart om een nieuwe uitbater aan te stellen. Zo wordt er onder andere gevraagd om bij de bieding een gedetailleerde beschrijving toe te voegen van de investeringen die hij zal uitvoeren en is een voorafgaand locatiebezoek verplicht.

Alle geïnteresseerde kandidaat-huurders krijgen de kans om een biedingsdossier in te dienen. Op onze website lees je welke onderdelen je moet toevoegen. Dat dossier moet ons uiterlijk 1 juli 2024 om 12u schriftelijk en digitaal bezorgd worden. Nadien zal een jury de dossiers beoordelen.

Uitgebreide toelichting, met nota over de ‘biedingsprocedure met onderhandeling’ vind je op
www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark > Nieuws

Foto provincie Antwerpen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten