• 27/02/2024

Provincie zoekt naar een nieuwe invulling van de Electrabelsite in Schelle

SCHELLE – Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) zoekt naar een nieuwe invulling van de Electrabelsite in Schelle. De startnota schuift drie alternatieven naar voren: een energie-, een woon- en een recreatielandschap. Experten onderzoeken nu de mogelijke effecten daarvan op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur, landschap en omgeving voor het MilieuEffectenRapport of plan-MER.

De provincie Antwerpen lichtte de ontwerpversie van dat plan-MER toe op een infomarkt, die 170 belangstellenden lokte.

De Electrabelsite oogt op dit moment allesbehalve sexy. De loods staat al leeg na een brand in 2000. Hij is het decor van de Homo Universalis, de rubriek uit het Eén-programma Iedereen beroemd, af en toe vinden er filmopnames plaats en een enkele keer gaf het Toneelhuis er een voorstelling. In de periode 2008-2010 werden de belendende schouwen afgebroken.

De provincie Antwerpen wil een nieuwe bestemming vinden voor de site. Voor de goede orde: de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan is nog maar de eerste fase van een heel traject. Het zal nog wel een jaar of tien duren voor er bouwplannen zijn en de échte realisatie is voor een volgende generatie.

Projectleider Kate Vanderstraeten: ‘De RUP-procedure werd in 2018 opgestart. De provincie zet in op participatie. Gewoonlijk wordt er in zo’n vroege fase nog niet naar de mening van de bevolking gevraagd maar dat wilden we net wel doen. Dit is een project dat heel wat mensen van de Rupelstreek aangaat. Vandaar dat we er vorig jaar ook al mee uitpakten tijdens de Open Monumentendag.’

De Electrabelsite ligt op een unieke locatie waar de Schelde en de Rupel samenkomen, een gebied met een grote natuur- en erfgoedwaarde. Vanderstraeten: ‘Op dit moment staat het terrein aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De provincie wil beperkte ontwikkelingen toelaten en inzetten op groen. Dat was trouwens een duidelijke vraag van de buren en dat je hoorde je hier gisteren en vandaag – tijdens de infomomenten – steeds maar weerkeren.’

‘Bovendien zijn deze gebouwen niet beschermd. Ook daar willen we verandering in brengen. Het zou zonde zijn indien ze worden afgebroken. De generatorhal en het poortgebouw hebben een monumentale waarde. Het is de bedoeling om het gebied van 70 hectare niet alleen te bewaren maar ook nog uit te breiden. We willen de Maeyebeekvallei als natuur- en ecologisch waardevol agrarisch gebied herstellen.

Uiteraard betreft het een voorlopige timing. Men hoopt een definitief RUP te hebben begin 2022. Het gebied wordt ingedeeld in drie zones waarvan de invulling nog niet vast staat.

Vanderstraeten: ‘In twee zones is het mogelijk om bebouwing te voorzien. De derde zone laat zachte functies toe in een groene omgeving. Er mag geen autoverkeer en verharding in die zone komen. We voorzien een ecologische verbinding tot aan het natuurgebied. Hierdoor blijft de link tussen de verschillende natuurlijke zones bestaan én wordt er een reeënpad voorzien. Uit observaties blijkt dat reeën vanuit de oostzijde migreren over het terrein. Die migratie moet ook mogelijk blijven binnen de nieuw inrichting van de site.’

In 2010 werd er een sanering op de site uitgevoerd. Op verschillende locaties is er nog restverontreiniging vastgesteld. Voor de bedrijfsactiviteiten is verdere sanering niet nodig. Komen er woningen dan is dat wel het geval.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten