• 14/06/2024

Provincie steunt innovatieve projecten, PRUP detailhandel Heist-op-den-Berg

ANTWERPEN – De provincie ondersteunt drie innovatieve projecten die eerlijk werk en economische groei stimuleren. Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Het samenwerkingsplatform ‘ANTWERP. POWERED BY CREATIVES’ (APBC) in de Lange Winkelhaakstraat in Antwerpen werd opgestart en gelanceerd in 2014. APBC wil kruisbestuivingen stimuleren tussen klassieke en creatieve bedrijven. Het moedigt ondernemers aan om te innoveren en helpt creatieve bedrijven om te groeien. Het krijgt 100 000 euro. Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen krijgt 50 000 euro. ‘De Wijk van Morgen” werd gelanceerd door APB Kamp C Westerlo. Hier worden de nieuwste ontwikkelingen uit de bouwsector getoond, worden mensen en bedrijven met elkaar in contact gebracht en wordt kennis gedeeld onder meer via de portaalsite www.dewijkvanmorgen.be. Het Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratie- en digitaal belevingscentrum Log!Ville’ in Niel krijgt jaarlijks 50 000 euro voor een periode van drie jaar. Dit uniek logistiek ecosysteem geeft de provincie Antwerpen de kans om zijn toppositie als Europese (logistieke) draaischijf te behouden.’

De provincieraad keurde het bestek en de lastenvoorwaarden goed voor de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan van twee clusters voor grootschalige detailhandel in Heist-op-den-Berg. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Het PRUP heeft als doel ruimte juridisch af te bakenen aan de N10 op de sites Lostraat en Fabiolakruispunt voor de vestiging van detailhandelszaken die omwille van hun omvang en/of goederen niet in de winkelkernen passen. Door ruimte te voorzien op bereikbare plaatsen voor grootschalige detailhandel, wordt de verspreiding van de zogenoemde ‘baanwinkels’ tegengegaan.’

Het plattelandsproject de Merode werd in 2006 opgestart door de Vlaamse Landmaatschappij. Zij brachten een twintigtal organisaties samen om het plattelandsbeleid in de negen betrokken gemeenten te versterken. Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘Naast het uitvoeren van ingrepen in het landschap via het instrument landinrichting werd aandacht gegeven aan de inwoners van het gebied. Eind 2017 namen de drie provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant de regisseursrol van de VLM over. Om het partnerschap op een duurzame wijze verder te zetten werd een nieuwe organisatiestructuur opgezet en werd ‘de Merode, prinsheerlijk platteland v.z.w.’ opgericht. De provincie Antwerpen treedt op als trekker van het project waarin zeer veel verschillende partners zijn betrokken. De provincieraad keurde nu een werkingssubsidie van 200 000 euro goed.’

In de nasleep van de wateroverlast van 1998 werd er een hydraulische studie opgemaakt van het stroomgebied van de Wullebeek om mogelijkheden voor het oplossen van de waterloverlast in Schelle en Niel te onderzoeken. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Binnen het stroomgebied werden al enkele ingrepen uitgevoerd door de provincie om de wateroverlast te verminderen. Om de wateroverlast ter hoogte van de Woonboulevard, een winkelcentrum aan de A12 te Aartselaar op te lossen, is de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied ter hoogte van de Halfstraat nodig. Dit zorgt ervoor dat, rekening houdend met de klimaatsveranderingen, het water in het gebied wordt opgehouden en dat de waterpeilen afwaarts in de Wullebeek met 40 à 45 centimeter zullen dalen.’ Aan het eind van de provincieraad werd door alle partijen uitgebreid hulde gebracht om de afscheidnemende griffier, Danny Toelen. (EM / Foto Provincie Antwerpen – Bergstraat Heist-op-den-Berg)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten