• 20/06/2024

Provincie ondersteunt lokale overheden en diverse actoren in zorgsector

ANTWERPEN – Bij aanvang van de provincieraad van Antwerpen legde Edegemnaar Hugo Van Bueren (N-VA) de eed af als tijdelijk vervanger van partijgenote Isabelle Vrancken (in bevallingsverlof) uit Aartselaar.

Een punt over de aanpak voor gebied Olympiadelaan en site AZ in Herentals werd goedgekeurd. Gedeputeerde Luk  Lemmens (N-VA): ‘Dit woon- en woonuitbreidingsgebied kwam naar voor als een strategische locatie met heel wat ruimtevragers (water, wonen, ziekenhuis,…). In 2018 organiseerde de provincie hier twee inspraakmomenten voor en vroeg ze advies aan de betrokken overheidsinstanties. Met deze nieuwe  inzichten ging men aan de slag. De provincie plaatst nu een overheidsopdracht in de markt voor het opstellen en planologisch verankeren van een ontwikkelingsstrategie, voor het strategisch gebied Olympiadelaan en de site van het AZ in Herentals.’ De provincie koopt vijftien percelen van de NMBS met een totale oppervlakte van 13 057 vierkante meter voor een bedrag van 332 004 euro, gelegen langs de fietsostrade Herentals-Olen-Balen.

Jan Claesen (Vlaams Belang) vroeg om de mogelijkheid te onderzoeken om het Rivierenhof en park ‘Groot Schijn’ te verbinden door een fiets- en voetgangersbrug, zodat men de Ruggeveldlaan veiliger zou kunnen oversteken. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘’Dit is geen prioriteit en geen taak voor de provincie. De aanleg van soortgelijke brug  zou trouwens geen invloed hebben op de circulatie van autoverkeer.’ Men vond een locatie voor een nieuw technisch centrum voor het Rivierenhof. Hiervoor werden twee woningen aangekocht : aan de Turnhoutsebaan 220 en de Turnhoutsebaan 212-216 waar momenteel een kook- en geschenkenwinkel is gevestigd.

Een beleidsnota in verband met de zorgsector werd éénparig goedgekeurd. Daarin staan een hele reeks actuele uitdagingen centraal: de groeiende en veranderende zorgvraag, de instroom voor zorgopleidingen, een groeiend personeelstekort, de shift van sectoraal naar integraal en multidisciplinair werken,… Gedeputeerde Katheen Helsen (CD&V, zie foto): ‘Naast het voorzien in voldoende en kwalitatief goed opgeleide professionals in de zorgsector is het inzetten op anders werken cruciaal om een duurzaam antwoord te bieden aan de geformuleerde maatschappelijke uitdagingen.  Door de toenemende vergrijzing van zowel de populatie als de beroepsgroep en de toenemende wens om zolang mogelijk in de vertrouwde omgeving te blijven, zien we in de cijfers al een verschuiving van residentiele zorg richting thuiszorg en zorg dichtbij huis. Het anders werken in de zorg zien we op drie sporen die een fundamentele impact op de zorg kunnen hebben: dienstverleningsprocessen, arbeidsorganisatie en technologie. Vanuit onze bijzondere positie kunnen wij een ondersteunende, stimulerende en verbindende rol opnemen naar lokale overheden, kennisinstellingen en diverse actoren in de zorgsector. ’

‘Een meer sporen aanpak, maar ook een duidelijke keuze voor innovatie is het antwoord waaraan de provincie Antwerpen wil bijdragen. Een eerste focus ligt op innovaties die bijdragen aan de preventieve gezondheidszorg. Meer en meer mensen kampen  met welvaartsziekten, wat een stijgende druk op de financiering en werkbelasting van de gezondheidszorg betekent  We focussen ook op technologische innovaties die tot meer werkbaar werk leiden. Dit doen we in nauw overleg met en afstemming op de initiatieven van onder meer Flanders Care. Zowel het data-gedreven werken als digitalisering zijn belangrijke uitdagingen voor de zorgsector. Er worden heel wat producten ontwikkelt die het takenpakket van de zorgprofessional kunnen vergemakkelijken. Om dit innoveren in de zorg te faciliteren gaan we onze verbindende rol als provincie volop spelen.’ (EM / Foto Twitter)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten