• 18/07/2024

Provincie investeert 39,8 miljoen euro als antwoord op COVID19-crisis

ANTWERPEN – Nog tot donderdag debatteert de Antwerpse provincieraad over de begroting 2021. Ondanks een coronakost van 6,4 miljoen euro blijft de provincie op koers met haar meerjarenplan en geeft ze met een investeringsbeleid van 39,8 miljoen euro een antwoord op de COVID19-crisis. Daarnaast wordt in 2021 een langetermijn doorstart- en transitieplan complementair aan de andere overheden opgestart met onder meer een herstartplan voor de toerismesector. Tot slot zet de provincie het meerjarenplan in als instrument om een standvastig antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, zie foto): ‘We schrijven ons in op de Europese, federale en Vlaamse herstelplannen vanuit onze eigen expertisegebieden. Zo heeft de versterking van ons vergunningsbeleid gerendeerd in een snelle vergunning voor Pfizer en Janssens Pharmaceutica met betrekking tot productie-eenheden voor een vaccin. We zullen de dienst omgevingsvergunningen versterken. Binnen ons fietsbeleid is de aanleg van fietsostrades het paradepaardje. Een bedrag van 10 375 000 euro wordt voorzien voor eigen investeringen. Voor gemeenten die zelf infrastructuur aanleggen op het BFF voorzien we een subsidiebedrag van vier miljoen. Er wordt zes miljoen geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen voor CVO Vitant en de internationaal gereputeerde muziekinstrumentenbouwopleiding ILSA in Boom, naast meer dan 5,3 miljoen in schoolinfrastructuur voor PTS Mechelen, PTS Boom, PITO Stabroek, CVO Vitant campus Maalboot in Hoboken en PIVA. De investeringen in scholen zijn maar enkele van de 40 infrastructuurprojecten die in 2021 van start gaan voor in totaal 17,5 miljoen, zoals de renovatie van het Lozana-gebouw en een nieuwbouw voor het PIH in samenwerking met Waterlink en Pidpa op het Blue Gate bedrijventerrein, beiden in Antwerpen. Er gaat 6,3 miljoen naar flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid voor onder meer lokale besturen die opnieuw zomerscholen organiseren, de oprichting van een fonds voor levenslang leren,  projecten in de sociale economie , zorgeconomie en zorginnovatie.’

’Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Door de overschotten van 2019 in 2020 niet uit te geven, kunnen we het jaar financieel gezond afsluiten.  We blijven onze belofte getrouw om de provinciebelasting niet te verhogen. Om innovatie en ondernemerschap te stimuleren gaat vijf miljoen naar onderzoeksopdrachten bij kennisinstellingen als VITO in Mol en Universiteit Antwerpen, naar ondersteuning van de detailhandel en naar POM Antwerpen voor het creëren en optimaliseren van bedrijventerreinen.’

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘Corona maakte duidelijk dat het platteland nood heeft aan veerkrachtige en zorgzame dorpen waarin mensen het voor elkaar opnemen, aan korte-keten-verkooppunten waar voedsel rechtstreeks van producent naar consument gaat én aan open ruimte als garantie voor een gezonde woonomgeving. Daarvoor is 3,3 miljoen gereserveerd.’ Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘We investeren in totaal drie miljoen in de aanleg van natuurlijke en toegankelijke overstromingsgebieden waarmee onder meer 110 miljoen liter buffercapaciteit bij wordt gecreëerd, 200 000 euro voor ecohydrologisch herstel van beekvalleien en 800 000 euro voor waterinfrastructuur zoals pompen. Vanaf 1 januari 2021 verwelkomen we De Lilse Bergen. Er staat een jaarlijkse dotatie van 400 000 ingeschreven en een éénmalig bedrag van anderhalf miljoen euro voor investeringen.’ (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten